ÅU: Din röst behövs!

25.05.2019 kl. 11:01
Riksdagsvalet i Egentliga Finland blev en framgång för Svenska folkpartiet. Första gången på länge gick vi till val på helt egen lista och utan en sittande riksdagsledamot.

Alla våra kandidater och deras stödgrupper gjorde en gedigen insats och gemensamt kunde man säkra det åboländska SFP-mandatet. Lagarbete när det är som bäst. Tack!

Sandra Bergqvist valdes till SFP:s riksdagsledamot från Egentliga Finlands valkrets. Sandra har verkligen fått en rivstart i riksdagsarbetet, som för hela svenska riksdagsgruppen har börjat med tuffa regeringsförhandlingar. Ni kan vara stolta över er riksdagsledamot.

 

Knappt har vi hunnit pusta ut efter riksdagsvalet innan det är dags för val igen. Valet till Europaparlamentet är ett viktigt val, och den svenska rösten i Bryssel är helt beroende av att vi alla går och röstar. Alla Finlands tretton europaparlamentariker för de kommande 5 åren väljs nu på söndag. Eftersom hela Finland är en enda valkrets kan du rösta på vem som helst av SFP:s 20 kandidater, oberoende av var du bor i landet.

 

Den Europeiska unionen är världens mest lyckade fredsprojekt. Fredens betydelse är lika stor idag som när EU skapades. Vi ska akta oss för att ta det moderna Europa för givet. Det enda sättet att garantera en sund utveckling inom EU är att vi röstar in ansvarsfulla partier och parlamentariker. EU:s roll är att verka för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. Populismens och den nationalistiska extremhögerns framfart i många länder hotar ändå idag den västerländska demokratin såväl innanför som utanför Europa. Nu är det vår uppgift att gemensamt stå upp för de liberala, västerländska värderingarna och för rättsstaten.

SFP har varit en aktiv aktör i Bryssel under hela Finlands EU-medlemskap. Våra representanter har alltid varit aktiva, och faktiskt hört till de aktivaste medlemmarna i hela europaparlamentet. Elisabeth Rehn, Astrid Thors, Henrik Lax, Carl Haglund och Nils Torvalds har alla varit den finlandssvenska rösten i Bryssel och den traditionen behöver fortsätta.

 

SFP vill skapa ett Europa där vi tillsammans arbetar för en bättre vardag för oss alla. Ett medborgarnas Europa. Var för sig är alla EU-länder små, till och med de stora länderna i Europa är små i ett globalt perspektiv – men tillsammans är vi starka! Med över 500 miljoner invånare och världens starkaste ekonomi är ett starkt och enat EU en verklig maktfaktor i världen. EU måste svara på de utmaningar som finns i en allt mer globaliserad värld. Vi vill se ett EU med aktiva medlemsländer som arbetar för gemensamma mål. EU ska vara en kapabel och ledande aktör globalt. EU ska fokusera på övergripande frågor som klimat, mänskliga rättigheter, frihet, handel och kunnande. För att EU ska återfå och behålla sin trovärdighet i medborgarnas ögon vill vi lyfta fram nordiska värderingar såsom öppenhet, demokrati, jämlikhet och jämställdhet som vägledande principer för EU:s framtid. Det är vi som formar EU – inte tvärtom!

 

SFP roll är ofta att vara den som hittar samförstånd mellan olika parter – så är det i politiken i Finland och så är det i Europaparlamentet. En röst på SFP är en röst för ett medborgarnas Europa, för öppenhet och demokrati, för fred, frihandel och mänskliga rättigheter, för studerandeutbyte, för mer samarbete över nationsgränserna då det gäller bekämpande av internationell brottslighet samt för gemensamma lösningar på globala utmaningar.

 

Jag hoppas att alla går och röstar också i detta val. Så ta en promenad via vallokalen på söndag. Inget ska tas för givet. Vi behövs – och just din röst är viktig!