VBL: Nya vindar blåser i Finland

16.06.2019 kl. 15:57
Det har varit händelserika månader, veckor och dagar i vårt land. Jag har hunnit vara med om rätt mycket under mina dryga tolv år som riksdagsledamot, men den här våren tar priset. Vi har haft riksdagsval, regeringsförhandlingar och EU-val.

Det goda är att det nu blåser nya vindar i Finland och SFP är tillbaka i regeringen, med två ministrar. Stämningen idag ute på gator och torg är positivare än på länge.

Ibland har det känts som man skulle vara inne i en torktumlare. Allt snurrar runt på en gång, med aldrig tidigare skådad intensitet. Samtidigt ska fokus hållas, skärpan finnas och viljan att söka lösningar tillsammans vara ledstjärnan. Som partiordförande har det handlat om att hålla huvudet kallt men hjärtat varmt. Att målmedvetet jobba en timme i taget, steg för steg och inspirera laget att göra sitt bästa. Efter ett mycket framgångsrikt riksdagsval i Vasa valkrets där SFP återtog det fjärde mandatet och där vi blev det största partiet i valkretsen har vi haft mycket att glädjas åt. Vi hade många konkreta frågor på vår agenda, frågor som engagerade våra väljare och frågor som vi nu också kunnat infria förväntningarna kring.

Regeringsförhandlingarna som pågick på Ständerhuset i Helsingfors under fyra veckor ledde till ett mycket bra program. Då det gäller det svenska i Finland är det kanske det bästa någonsin. Såsom jag och SFP tidigare efterlyst så kommer nationalspråksstrategin att uppdateras. Som justitieminister ser jag personligen fram emot att få jobba med detta. Jag är också glad över att Svenska Teatern får status som nationalscen och Folktingets resurser ökas.

För fyra år sen när regeringsprogrammet lanserades fick man med ljus och lykta söka efter förståelse för landets tvåspråkighet. Den lyste med sin frånvaro. Skillnaden mellan det nya och gamla regeringsprogrammet är till den här delen som natt och dag.

I regeringsprogrammet står det också att regeringen ser till att de språkliga rättigheterna tillgodoses. Till exempel ska säkerhetsmyndigheterna och i synnerhet polisen och larmcentralerna  kunna betjäna på finska och svenska. Till skillnad från förra regeringsperioden konstateras det nu tydligt i regeringsprogrammet att social‐ och hälsovårdsreformen ska garantera att högklassiga och kundorienterade tjänster tryggas på ett jämlikt sätt för finsk- och svenskspråkiga. Och det står också  tydligt utskrivet att detta i praktiken kan kräva särlösningar av språkliga skäl.

Och sen gällande Vasa centralsjukhus. Vad vi har kämpat, vad vi har slitit i ur och skur, på alla nivåer, i kommunerna, i Vasa och hela Österbotten, i riksdagen och i riksdagens utskott under de senaste åren. Och inte minst alla människor på Vasa torg i oktober 2016. Också i denna fråga har vårt hårda, långvariga arbete tillsammans burit frukt. Nu har vi det svart på vitt. I regeringsprogrammet står:  Vasa centralsjukhus får omfattande jour!

I valrörelsen har vi konsekvent lyft upp behovet att satsa på utbildning längs hela utbildningsstigen istället för massiva nedskärningar. Nu har vi ett program som präglas av en mycket medveten och kraftig satsning på småbarnspedagogik, utbildning och forskning. Vi har talat för behovet att höja sysselsättningen i hela landet till minst 75 % och skapa fler arbetsplatser. Vi har talat för att inkomstskatten och skatten på företagande inte får höjas och att det ska löna sig att investera i Finland. Och vi vill göra Finland till världens barnvänligaste land. Allt detta och mycket mer finns nu på den nya regeringens agenda. Finland går mot en ljusare framtid.