ÖT: Full fart för den nya regeringen

22.06.2019 kl. 15:58
Nu känns det nästan som att komma hem. Så tänkte jag när jag för två veckor sedan, efter en paus på fyra år, steg in på justitieministeriet. Finland har fått en ny regering, SFP är igen ett regeringsparti och jag har blivit utnämnd till justitieminister.

Jag är mycket glad och tacksam för det här uppdraget och det stora förtroendet.

 

I 27 dagar förhandlade vi fem partier (SDP, Centern, De Gröna, Vänsterförbundet och SFP) om regeringsprogrammet. Det var stundvis tufft, men det fanns ändå hela tiden en vilja att försöka hitta lösningar.

 

Tack vare ett lyckat lagspel har vi nu ett mycket bra regeringsprogram, med vilket vi har alla möjligheter att föra Finland framåt. Överlag är tonen nu mycket mer positiv. Vi vill att Finland är barnvänligt, satsar på skolan och utbildningen, tar hand om sina äldre och söker klimatsmarta lösningar. Vi måste våga tro på oss själva. Det ska gå att höja sysselsättningsgraden till 75 procent så att vi har betydligt fler människor i arbetslivet år 2023. I Österbotten både vet vi och kan det här. Skulle sysselsättningsgraden vara lika hög i hela Finland som hos oss, skulle vi redan ha uppnått detta mål.

 

Därför är jag nöjd att regeringsprogrammet innehåller många åtgärder för att underlätta företagsamheten. Lokala avtal ska främjas, en företagsstrategi ska göras och det ska bli lättare att anställa sin första arbetstagare. Skatterna på företagande hålls på samma nivå som nu medan inkomstskatten sänks för låg- och medelinkomsttagare.

 

När det gäller det nya regeringsprogrammet och Österbotten finns det förstås en sak som jag inte kan låta bli att nämna, nämligen Vasa centralsjukhus. Hur mycket har vi inte kämpat och slitit för detta på bred front i kommunerna, i riksdagen och i riksdagens utskott under de senaste åren. Jag kommer aldrig att glömma när tusentals människor samlades på Vasa torg för att visa betydelsen av att få vård på eget modersmål och behandlas jämlikt. Vårt gemensamma långsiktiga arbete har nu burit frukt. Man ska inte ge upp och det gjorde vi inte heller! Slutresultatet ser vi nu. I regeringsprogrammet står det att Vasa centralsjukhus ändras till ett sjukhus med omfattande jour. Det här har vi all orsak att glädjas över. Också sjukhusen i Karleby och Jakobstad behöver få utvecklas, och med en vårdreform som ska bygga på mer självstyre i landskapen, ser jag också goda möjligheter här.

 

Även om regeringen Rinne är bara två veckor gammal, har vi redan hunnit med mycket. Den här veckan gavs den första tilläggsbudgeten. Den innehåller märkbara trafikinvesteringar. Det här är viktigt.

 

Med tanke på vår inhemska skogsindustri och hela Jakobstads-Karlebyregionen är elektrifieringen av Idensalmi-Ylivieska banan ytterst välkommen. Också förbättringarna av järnvägen mellan Tammerfors och Seinäjoki samt säkerhetsanordningarna på banavsnittet mellan Karleby och Bennäs är positiva.

 

Den 1 juli blir Finland EU-ordförandeland. Jag deltog själv denna vecka i EU:s och USA:s justitie- och inrikesministrars möte som gick av stapeln i Bukarest, huvudstaden för det nuvarande ordförandelandet Rumänien. Under mötet diskuterades bl.a. säkerhetsfrågor och jag träffade USA:s justitieminister William Barr. Det är ytterst viktigt att ha en aktiv dialog mellan EU och USA. Nästa EU justitieministermöte kommer att ordnas i Helsingfors i juli och då kommer jag själv att leda ordet.

 

Till sist vill jag önska alla läsare en riktigt avslappnande midsommar och sommar. Jag hoppas att ni alla har möjlighet att vila och koppla av med era närmaste.