VBL: En positiv budget för Österbotten

05.10.2019 kl. 09:08
Hösten är här. Löven gulnar och frosten ligger på vägarna om morgnarna. Regeringen har verkat i över 100 dagar och det har varit full fart sedan början. För ett par veckor sedan höll regeringen sin första budgetria och nästa vecka kommer regeringens budgetförslag att diskuteras i riksdagen.

Budgetförslaget andas framtidstro och positivism. Vi satsar på kunnande och utbildning, på ett gynnsamt företagsklimat och på hållbara lösningar för såväl landsbygden som städerna.

Om man lusläser budgetförslaget med de österbottniska glasögonen på näsan finns det en hel del att vara nöjd över. Vasa centralsjukhus får fulljour och pengarna för det är också tryggade. Det här visar vad som kan åstadkommas när man arbetar målmedvetet. Det har betydelse vem som sitter vid borden där besluten fattas. Också Österbottens livsnerv, Riksväg 8, kommer att åtgärdas på sträckan mellan Vassor och Kärklax. Dessutom kommer det pengar för att försnabba järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki. En fungerande infrastruktur är helt central för såväl företag som invånare. Det är därför glädjande att regeringen ökar finansieringen av bastrafikledshållningen med ca 360 miljoner euro år 2020. Detta är något som SFP har påtalat länge.

Regeringen har som mål att med egna beslut skapa 60 000 arbetsplatser. Avgörande är att vi når en sysselsättningsgrad på 75 % i hela landet, i Österbotten ska vi sikta på 80 %. Ju fler som jobbar, dess mera skatteintäkter och dess lägre arbetslöshet. Så enkelt är det. Nya jobb skapas främst i de små och medelstora företagen. SFP har alltid jobbat för att det ska löna sig att vara företagare. Regeringens linjedragningar för att främja investeringar samt satsningar på forskning och utveckling är därför mycket viktiga. Nu ska det också bli lättare att anställa den första arbetstagaren, en företagarstrategi ska göras och förslag för att främja lokala avtal ska beredas. Det är även viktigt att satsa på folkhälsan, däribland den mentala hälsan. Allt det här är sånt som SFP länge lyft upp och arbetat för.

Österbotten är ett livskraftigt landskap, som har företagande som något av ett varumärke. För att våra företag ska kunna växa är det avgörande att de har tillgång till kunnig arbetskraft. Här behövs nu många olika åtgärder. Snabbare beslut gällande tillstånd att rekrytera utländsk arbetskraft finns på agendan. Det skulle också vara särskilt viktigt att få fler 55 till 64-åringar i jobb. Ifall vi skulle få upp sysselsättningen bland dessa till samma nivå som Sverige skulle det betyda ca 90 000 fler personer i jobb, har statssekreterare Martti Hetemäki på finansministeriet fört fram.

Vi lever i ett bra land, enligt FN världens lyckligaste, men naturligtvis finns mycket att förbättra. Det tragiska våldsdådet i Kuopio där en ung man gick lös på sina studiekamrater med sabel, så att en ung kvinna dog och tio skadades borde aldrig ha fått hända. Frågan varför får kanske aldrig ett svar. Polisens och räddningspersonalens agerande var snabbt och professionellt. Men uppenbart är att vi måste fortsätta jobba med att motverka mobbning och utanförskap. Vi behöver också lågtröskelmottagningar dit man kan gå kan utan remiss när det finns behov att tala med någon och få hjälp. Särskild fokus måste sättas på psykisk ohälsa hos våra unga. Satsningar på främjande av den psykiska hälsan kostar en del, men det är en investering i framtiden som definitivt lönar sig.

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, riksdagsledamot

Partiordförande, SFP