Galatal: Project-Liv fem år

03.11.2019 kl. 12:39
Talet hölls på Project-Livs femårsgala i Vasa stadshus den 2.11.

Talat ord gäller.

Ärade festpublik, arvoisa juhlayleisö, mina damer och herrar.

Varmt tack för inbjudan att få delta som festtalare här på Project Livs femårsgala ikväll. Project Liv är en unik förening som ligger mig personligen mycket nära hjärtat. Och ni ska veta att det gör mig riktigt varm, och nästan lite rörd, att se er alla här ikväll. På fem år har Project Liv gått från att bara vara en fin idé till att vara en aktiv och viktig förening i Finland. Det gläder mig stort.

Project Liv grundades för att skapa glädje och trygghet i vardagen. Under årens lopp har ni genom Project Liv hjälpt många långtidssjuka barn och deras familjer. Ni har varit en ljusglimt i vardagen. Ni har gett hopp och glädje till många familjer. Föreningen är unik, och den här femåriga resan har minst sagt varit framgångsrik.

Jag har fått vara med under hela resan som en del av ”advisory teamet” och har hela tiden imponerats av den drivkraft som ni som grundat föreningen besitter. Många framgångsrika organisationer och projekt har bakom sig en eller flera personer som brinner för sin sak - som är färdiga att ge sitt allt för en dröm som de tror på, som med sin iver och sin målinriktade verksamhet lockar med andra och skapar något som gör vår omvärld till en bättre plats. Eldsjälar.

Monta kertaa menestyvien järjestöjen ja projektien takana on yksi tai useampi henkilö, joka suhtautuu asiaan intohimolla ja joka on valmis antamaan kaikkensa unelman eteen. Nämä henkilöt houkuttelevat innolla ja määrätietoisella toiminnallaan muita mukaa ja luovat jotain, mikä tekee maailmastamme paremman paikan olla ja elää. Tulisieluja.

Därför vill jag att vi ger en stor applåd till Nina Brännkärr-Friberg och de andra drivkrafterna bakom föreningen. Pyydän, että annamme suuret aplodit Nina Brännkärr-Fribergille ja heille, jotka ovat eteenpäin vieviä voimia tässä järjestössä.

Hyvät naiset ja herrat,

Project Livin toiminta perustuu arvoille. Siitä kaikki lähtee. Tunteesta, että haluaa edistää arvojensa mukaisia asioita, että kokee tekevänsä oikein. Minua ilahduttavat ne arvot, joita Project Liv tuo esille toiminnassaan, sillä ne ovat myös järjestömaailmassa jopa hieman ainutlaatuiset. Näistä voisi moni järjestö ja yritys sekä myös perhe ottaa mallia.

Näissä arvoissa on vahva viesti: Yhdessä tekeminen sekä sydämellä, lapsenmielellä ja intohimolla työskentely. Tämä on ehkä vastaus sille, miten viidessä vuodessa Project Liv on voinut edetä siihen pisteeseen, että tänään juhlimme viisivuotista menestystä. Kun ajattelen jo mitä tahansa työyhteisöä, mikä onkaan sen parempi paikka olla kuin yhteisö, jossa ihmiset ovat mukana sydämellä, lapsenmielellä ja intohimolla. Jos ihmisellä on hyvä olla, heijastuu se myös hänen ympärilleen. Ja Project Livin tapauksessa, se välittää lapsille ja perheille sydämellisyyttä, iloa ja valoa, myös niinä raskaina hetkinä.

Project Liv har en gyllene regel som är kanske den mest viktiga. ”Vad skulle vi vilja att någon gjorde för oss om det var ombytta roller?”. För en som mår bra och är stark både fysiskt och psykiskt, kan denna fråga ibland kännas avlägsen. Men den frågan får inte glömmas bort. Den definierar oss som människor och når vårt innersta. Ser vi hur våra medmänniskor mår? Har vi empati för deras situation? Eller är det enklare att blunda, att gå vidare och tänka att man är själv så väldigt annorlunda från dem som behöver hjälp? Vi alla här vet att det inte är så. Därför är frågan som Project Liv håller framme ytterst viktigt.

Mina damer och herrar,

Jag är personligen väldigt stolt över det jobb som ni gör. Vi som är föräldrar vet och förstår hur ni som träffar barnen och deras familjer kan vara en ljusglimt i mörkret, främlingar och bekanta som ser sorgen och ser oron. Att som förälder vara stark i svåra stunder kan kännas nästan omöjligt. Men att se sitt barn le, att se glimten i barnets ögon, det är något som får en att orka, att kämpa vidare. Under Project livs femårs tid har det ordnats över 200 drömdagar där sjuka barn har fått uppleva en dröm. Över 1000 barnfamiljer har fått ta del av arbetet med färger och former på sjukhus landet runt. Det är få som kan säga detta, att man har kunnat bringa glädje till så många. Det arbete ni gör, det är ett arbete som också ni ska vara oerhört stolta över.

Hyvä juhlayleisö,

Lapset ovat voimavaramme, innoituksemme ja tulevaisuutemme. Teemme töitä, jotta heillä olisi parempi huominen. Monta kertaa auttamalla perheitä voimme auttaa lapsia. Kun perhe hakee apua ja tukea, onkin yhteistyö eri toimijoiden välillä tärkeää, jotta perhettä ei siirretä luukulta luukulle vaan että joku ottaa niin sanotusti kopin ja auttaa perhettä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun perheen voimavarat ovat vähäiset ja huoli on suuri. Suomessa on olemassa myös useita järjestöjä ja toimijoita, jotka Project Livin tavoin tekevät paljon hyvää tässä maassa. Valtakunnallisella tasolla pyrimme yhteistyössä eri järjestöjen kanssa löytämään erilaisia keinoja, joilla lapsiperheitä voitaisiin tukea ja auttaa paremmin.

Det som behövs är samarbete över sektorer. Tredje sektorn är en synlig del av människornas vardag och dess roll kommer att vara stor även i framtiden. Det är våra beslutsfattares uppgift att se till att organisationernas och föreningars verksamhetsförutsättningar tryggas även i framtiden. Organisationer har en naturlig plats i det finländska samhället och har haft en avgörande roll i att skapa det Finland vi känner idag. Utan organisationer och föreningar skulle en stor del av medmänsklighet i vårt samhälle försvinna.

Bästa festpublik,

På en femårsgala ska man titta bakåt och minnas. Men minst lika viktigt är att blicka framåt. Vart är vi på väg och var vill vi vara om fem år? Det arbete som ni gör borde vara vanligt i hela Finland. Mycket handlar om i vilken riktning och takt man vill gå framåt. I Project Livs fall betyder det kalla ordet ”tillväxt” det att man kan ge stöd och glädje åt allt fler familjer och barn. Här är det faktiskt frågan om att ”mera är mera”, ”more is more”. Den här föreningen och ni som gör en insats är föregångare. Ert koncept behöver inte se några gränser och er kunskap kan spridas. Project Liv kan fungera som inspiration för andra. Det kan inspirera enskilda familjer som kanske ordnar sina egna drömdagar för att få en paus i vardagen. Det kan inspirera enskilda personer som via föreningar som Project Liv får en möjlighet att bidra till vårt samhälle.

Kära festpublik,

Jag vill gratulera Project Liv för de gångna fem åren. Ert jobb gör skillnad varje dag i någons liv och ni uppskattas högt för det arbete ni gör. Jag önskar er all lycka och framgång också under de kommande fem, femtio och hundra åren.

Haluan onnitella Project Liviä menneistä viidestä vuodesta. Tekemällänne työllä on vaikutusta joka päivä jonkun elämässä ja teitä arvostetaan suuresti tekemästänne työstä. Toivotan teille onnea ja menestystä tuleville viidelle, viidellekymmenelle ja sadalle vuodelle. Kiitos. Tack.