Henriksson: Det finlandssvenska teckenspråket behöver särskilt stöd

09.11.2019 kl. 13:37
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade betydelsen av de språkliga rättigheterna i sitt festtal på finlandssvenska teckenspråkigas årsfest på lördagen i Jakobstad.
Det finlandssvenska teckenspråket kräver särskilt stöd och bevakning, eftersom antalet användare är mycket litet. Enligt UNESCO:s kriterier är språket allvarligt hotat.

– Vi måste agera snabbt för att skydda det finlandssvenska teckenspråket och trygga dess livskraft. Vi måste se till att det finlandssvenska teckenspråket överförs till nästa generation och att också barnen och ungdomarna har möjlighet att använda och upprätthålla sitt språk, påtalade Henriksson.
Det finns brist på tolkar som behärskar det finlandssvenska teckenspråket. Som en del av stimulansprogrammet för det finlandssvenska teckenspråket har därför en tolkutbildning startats.

– I den grupp som började utbilda sig i slutet av förra året fanns 25 studerande. Det här är otroligt bra och kommer förhoppningsvis leda till att det finns fler finlandssvenska teckenspråkstolkar ute på fältet, säger Henriksson. För varje person som använder sig av finlandssvenskt teckenspråk är det här en mycket viktig och välkommen utveckling.

I det nya regeringsprogrammet finns många åtgärder för att trygga de språkliga rättigheterna.

– Jag är stolt över vårt regeringsprogram, som med tanke på de teckenspråkigas rättigheter är unikt. Vi kommer att utarbeta ett språkpolitiskt program, där bland andra de båda teckenspråken, det finska och det finlandssvenska, ska finnas med. Under nästa år kommer det även göras en språkbarometer för teckenspråkiga för att kartlägga deras egen uppfattning om situationen med deras språkliga rättigheter, säger Henriksson

– I enlighet med regeringsprogrammet kommer vi också att inleda en försoningsprocess gällande kränkningar av dövas rättigheter genom historien i Finland. Stora framsteg har gjorts när det gäller teckenspråkigas rättigheter, men fortfarande finns det mycket arbete kvar att göra, avslutar Henriksson.