ÖT: Nu är det dags att blicka framåt

06.12.2019 kl. 09:29
Kolumen publicerades i ÖT 6.12

Politiken är en bransch där man ofta får vara beredd på snabba, oväntade svängningar. Sällan har jag ändå varit med om liknande turbulens som under de senaste veckorna. Först avgick ägarstyrningsminister Paatero och i tisdags bad statsminister Rinne om avsked för hela sin regering. Det vittnar om att tempot och kraven inom rikspolitiken har blivit allt hårdare. Jag hoppas innerligt att det vi nu sett inte är början på en ny politisk kultur där man söker snabbvinster för att försöka höja sitt understöd i följande gallup.

Hela denna härva bottnar i diskussionen om Posten och statens ägarstyrning. SFP och jag personligen anser att postfrågan inte skötts så bra som det borde ha skötts. Kommunikationen och processerna borde ha varit bättre, också från statsministerns sida.

Det är samtidigt viktigt att inse att ingen av oss är ofelbar, vi gör alla misstag ibland. Därför var jag och SFP redo att ge statsministern en andra chans. Också SDP, De Gröna och Vänsterförbundet gjorde samma bedömning. Centerns riksdagsgrupp konstaterade trots detta att de inte längre har förtroende för Antti Rinne. Statsministern bad på tisdag om avsked och uttryckte samtidigt sin vilja att det nuvarande regeringsprogrammet skulle fortsätta att förverkligas. Med sin avgång räddade Antti Rinne också möjligheterna för samma regeringsbas att fortsätta. Alternativet hade nämligen varit att han vägrat avgå, och då hade Centern antagligen fällt hela regeringen och vi hade kunnat stå inför nyval. Eller en helt annan regeringskoalition.

Regeringen Rinnes regeringsprogram är bra. Därför är det nu nödvändigt att blicka framåt. Jag och SFP anser att det är viktigt att detta goda regeringsprogram kan fortsätta förverkligas för vårt lands och alla finländares bästa. Regeringsprogrammet innehåller bl.a. satsningar på utbildning och forskning. Sysselsättningsgraden ska vara minst 75 procent. Lokala avtal ska främjas, det ska bli lättare att anställa utländska arbetstagare och en företagarstrategi ska göras. Regeringsprogrammet innehåller också viktiga satsningar på äldrevården, på pensionärerna, på den psykiska hälsan och på arbetsvälmåendet. Klimathotet tas på stort allvar. Det inhemska jordbrukets verksamhetsförutsättningar förstärks. Med tanke på det svenska språkets ställning i Finland är programmet det bästa i modern tid. VCS fulljour har tryggats och jouren vid Malmska får fortsätta.

Därför är det viktigt att nuvarande regeringsbas med fem partier kan fortsätta sitt arbete snarast möjligt. Finland är till årets slut EU:s ordförandeland. Det ansvaret försvinner inte någonstans trots politisk turbulens i hemlandet.

Jag fick budet om regeringens avgång samtidigt som jag höll på att leda EU justitieministrarnas rådsmöte i Bryssel. Nästa vecka borde jag vara i Washington DC för att företräda EU på justitieministermötet mellan EU och USA. I en tid då också världspolitiken blivit allt mer oförutsägbar är det desto viktigare att de transatlantiska relationerna sköts väl. I skrivande stund är det ännu oklart om jag kan resa.

Det som hänt denna vecka gör det nödvändigt att återskapa förtroendet särskilt mellan SDP och Centern. Här har SFP en viktig roll. Vi har en långvarig tradition av att vara brobyggare i den finländska politiken och det här kommer vi att fortsätta med. Det är viktigt att Finland snarast möjligt har en handlingskraftig regering. Det om något ligger i fosterlandets intresse. I sista hand handlar det om det politiska systemets trovärdighet.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, SFP:s partiordförande