VBL: 80 år sedan Vinterkriget

14.03.2020 kl. 13:21
Kolumnen publicerades i VBL 14.3.

För åttio år sedan, den 13 mars 1940 avslutades vinterkriget efter att statsminister Ryti skrivit under fredsavtalet i Moskva.

Vintern 1939–1940 var en av de kallaste vintrarna som någonsin uppmätts i Finlands historia. Förhållandena vid fronten är nästan omöjliga för oss yngre generationer att förstå. Själv har jag fått höra berättas om min fars krigserfarenheter, om slaget vid Tali-Ihantala under fortsättningskriget, där han själv deltog. Krigen påverkade hela Finlands folk.

Man kan nästan säga att krigen påverkade hela den finländska mentaliteten. Efter vinterkriget och fortsättningskriget började Finlands folk bygga upp landet från de spillror som fanns kvar.
Det Finland vi har i dag påminner på något sätt om sagan om Askungen. Drömmen om ett framgångsrikt, stabilt välfärdsland. Ett resultat av tidigare generationers hårda arbete.

"Land ska med lag byggas" har varit Finlands rättesnöre från första början. Som justitieminister kan jag inte låta bli att nämna hur värdefullt det är att Finland under hela sin självständighet, trots många svåra situationer, alltid hållit hårt fast vid demokratin, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.Ifall vi granskar det förra århundradets händelser i Europa ser man att detta inte alls har varit någon självklarhet överallt.


Nu liksom då har vi all orsak att försvara rättssamhället. När samhällets hörnsten, rättsstatsprincipen, är stark har samhället bättre förutsättningar att möta prövningar av olika slag.

De ansträngningar som vi finländare gjorde under det senaste seklet har lett till att vi är ett av världens tryggaste, stabilaste och friaste länder. Vi har en skola i världsklass, hög teknologiutveckling och en ren natur. Vi är ett av världens lyckligaste länder och vi är i topp när det gäller pressfrihet, demokrati och förvaltning. Vi har världens mest oberoende rättsväsende.
Vi ska vara glada över att få bo i ett av världens bästa länder. Det betyder ändå inte att vi har råd att sakta ner och sluta utveckla vårt samhälle.

Speciellt i en tid som denna när populismens och extremnationalismens vindar blåser är det viktigt att komma ihåg vårt lands historia. Fred, frihet och demokrati är inte alla förunnat, och har aldrig varit det. Vi måste minnas hur värdefulla grundläggande hörnstenar vi talar om och inse att de måste värnas och skötas. Inget får tas för givet. Inte heller demokratin.

Så trots att coronaviruset härjar i världen och påverkar allas vår vardag också i Finland, ska vi minnas att vi genom åren har kämpat oss igenom mycket. Vi har byggt upp ett land från krigets spillror och det är inte bara vilket land som helst, utan ett land som ofta toppar statistiken när man mäter bland annat välmående, demokrati, stabilitet. Det här är viktigt att komma ihåg när det känns som om världen runt om oss fallerar.
I stunder som den här, där vi alla behöver göra vad vi kan för att hindra smittspridningen, är det gott att veta att vi också tillsammans klarat av större prövningar.
Och vi har faktiskt också en av världens bäst fungerande hälsovård.

Slutligen. Vi har haft lyckan att få leva i vårt egna, fria land – i fred och i välfärd, och kunna fatta våra egna demokratiska beslut, tack vare de uppoffringar som gjordes under krigen.
Det är vår uppgift att se till att också kommande generationer kommer ihåg att vår fred och vår välfärd inte kommit gratis. Inte bara för att hedra minnet av dem som byggt vårt land, men också för att behålla det fina Finland som vi alla känner.

 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, partiordförande för SFP