ÖT: Vår gemensamma kamp ger resultat

04.04.2020 kl. 16:05
Kolumnen publicerades i ÖT 4.4.

Måndagen den 16 mars konstaterade regeringen i samråd med presidenten att undantagsförhållanden råder i Finland.

För första gången någonsin under fredstid. Jag trodde aldrig att jag som minister skulle behöva yttra dessa ord. Men coronaviruset har snabbt skapat en kris i vårt land som ingen kunnat ana på förhand.

Regeringen har agerat snabbt och målmedvetet och riksdagen har sagt ja till att ta i bruk beredskapslagen. För att effektivt kunna bromsa coronavirusets framfart har vi varit tvungna att göra inskränkningar i människors friheter och rättigheter. 

De beslut som gjorts påverkar allas vår vardag. De påverkar de rättigheter vi normalt tar för givna. Och ibland kan det kännas tungt.

Men vi ska minnas att vi gör allt det här för att rädda liv. Vi gör det för att bromsa smittspridningen och för att se till att vårt hälsovårdssystem inte överbelastas med för många patienter som har behov av intensivvård samtidigt.

Därför gäller det för oss alla att anstränga oss och göra vårt yttersta för att följa de rekommendationer som nu ges. Ju bättre vi gör det tillsammans, desto bättre tar vi oss ur den här mardrömmen.

Det är också viktigt att minnas att inskränkningar i grundläggande rättigheter inte får ske lättvindigt. Regeringen får inte missbruka sin makt i undantagsförhållanden.

Om en begränsning inte längre behövs för att skydda befolkningens rätt till liv och hälsa, så ska den omedelbart upphävas. 

THL:s statistik visar nu att regeringens åtgärder har bitit. Vi är på väg åt rätt håll när det gäller antalet smittade. Det är bra.

Klart är ändå att den här krisen kommer att få allvarliga konsekvenser. Både för vår ekonomi och för många individer. Det gäller ensamförsörjaren som blir utan jobb. Eller egenföretagaren vars kunder nu lyser med sin frånvaro. Det gäller turistbranschen där plötsligt inga kunder finns, och många fler. 

Regeringen har redan fattat beslut om ett massivt stödpaket på 15 miljarder euro till våra företag. I fredags kunde jag presentera flera åtgärder som vi på justitieministeriet planerar för att underlätta den ekonomiska situationen för såväl företagare som privatpersoner.

Vi vill att så många företag som möjligt ska klara sig genom krisen. Vi vill rädda arbetsplatser. Därför begränsas fordringsägarens rätt att yrka på konkurs om ett företags betalningssvårigheter är tillfälliga. 

Regeringen kommer att förbjuda direkt marknadsföring av snabblån. Snabblåneföretag ska inte kunna skicka direkta meddelanden till dig och locka med lån som i praktiken blir svåra att betala tillbaka.

Dessutom ska vi sänka den högsta räntan på snabblån från nuvarande 20 procent till 10 procent. Vi underlättar situationen för personer som befinner sig i utsökning. Nu ska man lättare kunna söka om amorteringsfria månader och få längre betalningstider. 

Slutligen vill jag rikta mitt varmaste tack till er alla för det ni hittills gjort för att bromsa denna epidemi. I hemmen, på arbetsplatserna, på våra äldreboenden med mera. Jag vet att det innebär påfrestande förändringar för väldigt många, men det goda är att det nu ger resultat.

Den dagen kommer då skolorna är öppna och du kan hälsa på mormor och morfar. Då vi kan krama om varandra och fira att vi tillsammans klarade oss igenom det här. 

 

Anna-Maja Henriksson

Partiordförande för SFP, justitieminister