ÖT: Den svåra balansgången

09.05.2020 kl. 14:00
Kolumnen publicerades i ÖT 9.5.

Regeringen har haft händerna fulla också denna vecka. Då vi i mars utlyste undantagsförhållanden och tog till strikta restriktioner, har vi nu fått se över läget och fundera på följande steg. Hur öppna upp samhället igen steg för steg, säkert och tryggt. 

Detta måste göras med eftertanke och kontrollerat, på ett sätt där vi samtidigt ökar testningen av befolkningen och spårningen av smittkedjor för att kunna vårda och isolera då det behövs. 

Skolorna öppnas den 14 maj och biblioteken har på många orter öppnats den här veckan så att man kan låna böcker igen. Museer, fritidslokaler och klubbhus kan öppnas från och med den 1 juni. Då får också restauranger och caféer öppna, om än med vissa begränsningar. 

Begränsningen av sammankomster på allmänna platser höjs från nuvarande 10 till högst 50 personer. Det blir möjligt att få tillstånd för till exempel sommarteater också för fler än 50 personer ifall området är tillräckligt stort. På alla platser gäller det att följa reglerna om tillräcklig distans och noggrann hygien.

"Även om vi nu lättar på vissa begränsningar betyder det inte att faran är över."

Arbetspendling mellan Finland och övriga Schengenländer möjliggörs. Det underlättar också livet för många österbottningar att färjorna får börja sälja personbiljetter igen. Ändå gäller det att minnas att regeringen inte rekommenderar fritidsresor till andra länder.

Allt som allt handlar det om att hitta en balans i alla de beslut som vi fattar. Jag tänker just nu på dagsläget utifrån en våg med två vågskålar. I den ena vågskålen finns de begränsningar vi infört och de liv vi tror oss kunna rädda genom dessa. I den andra vågskålen finns mänskors utsatthet, illamående, ökat familjevåld, ökad arbetslöshet, uppskjutna undersökningar och operationer samt ekonomiska förluster. Det handlar om att hitta en jämvikt mellan dessa vågskålar.

Regeringen fortsätter också att rekommendera att äldre undviker fysiska kontakter med andra. Detta för att coronaviruset visat sig vara farligare för äldre och de som hör till någon riskgrupp. Men att få träffa sina närmaste också i dessa coronatider är nog viktigt för de flesta av oss. Det handlar om livskvalitet och mentalt välmående.

Jag har fått många frågor av lite äldre personer om vad som nu gäller i förhållande till barn och barnbarn. Min syn är att det är viktigt för alla att kunna hålla kontakt med sina nära och kära. Men det gäller att komma ihåg att hålla tillräckligt med avstånd om man vill minska smittorisken. Man kan till exempel träffa sina närmaste utomhus, i parken, i skogen eller trädgården. 

Var och en av oss har sin självbestämmanderätt och avgör slutligen naturligtvis själv hur man väljer att göra.

Vad gäller äldre som bor på vårdenheter vill regeringen möjliggöra trygga sociala kontakter och därför uppmanar vi boenden att hitta nya sätt för det här. Exempel finns redan där man tagit i bruk en "träff-container" med plexiglas mellan de trevligt inredda halvorna, där till exempel den minnessjuka äldre mamman kan träffa sin dotter på morsdag och dela en kaffestund och äta choklad tillsammans.

Även om vi nu lättar på vissa begränsningar betyder det inte att faran är över. Fastän coronaepidemin för närvarande är inne i ett lugnare skede finns det en risk att den börjar spridas snabbare igen. Därför är det oerhört viktigt att vi alla fortsätter följa rådande anvisningar och rekommendationer.

Också i morgon och framöver är det lika viktigt att hålla god handhygien och hålla skyddsavstånden. Allt det här gör vi för att skydda varandra. Glad morsdag alla mammor! 

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande för SFP