ÖT: SFP jobbar för fortsatt flyg till Kronoby

29.05.2020 kl. 14:05
Insändaren publicerades i ÖT 29.5.

Som minister ska man tåla kritik, också sådan som upplevs oberättigad, ha fördragsamhet och tålamod.

Politik är en tuff bransch och medias roll är förstås att granska makten. Men samtidigt är det också så att det fria ordet behöver bära sin frihet under ansvar. Ansvar för en tillräckligt heltäckande och objektiv rapportering.

Det är önskvärt att man på ledarplats också klarar av att se helheter och inte serverar läsarna egna slutsatser som basuneras ut som sanningar.

Då det gäller Kronoby flygplats och Finnairs flyg, har jag tillsammans med regionens ledamöter, kommuner och näringsliv jobbat helhjärtat för goda förbindelser under en längre tid.

För mig liksom för mången annan kom nyheten söndagen den 17 maj, att Finnair inte skulle flyga till de fem regionala flygplatserna i Jyväskylä, Kemi-Torneå, Joensuu, Kajana och Karleby-Jakobstad före mars 2021 – och som det då sades i den första nyheten – eventuellt inte heller efter det, som en fullständig överraskning.

Självfallet var det något jag inte kunde acceptera, och det gav jag uttryck för till media som var i kontakt den dagen. 

Till bland annat Kauppalehti sa jag i en intervju att Karleby-Jakobstads-området har en för hela landet viktig export på närmare 4 miljarder euro. Det är viktigt inte bara för regionen utan för hela landet att tillgängligheten är i skick, att företagen lätt kommer ut till marknaden i Europa och övriga världen och att kunderna bekvämt kan komma till vår region. Därför betonade jag att flygturerna borde återupptas genast coronaläget det tillåter. 

Nåväl, vad hände sen. Jo, jag hade ett bra samtal med Finnairs VD genast följande måndag. Alla flygbolag har just nu en svår situation och i landets intresse ligger att Finnairs framtid kan tryggas. Därför är också regeringen beredd att gå med i en aktieemission och den frågan har också riksdagen diskuterat i måndags då man behandlade regeringens tredje tilläggsbudget. 

Men frågan då om Samlingspartiets hastigt framkastade förslag i debatten till ett nationellt stöd för upphandling av flygtrafik? Hade det varit motiverat att understöda omedelbart, utan beredning?

Nu är det så att det ligger i Jakobstad- Karlebyregionens intresse, att Finnair återupptar sin reguljära trafik till Kronoby i normal ordning. Finns det efterfrågan, har vi också i regionen alla möjligheter att få tillbaka flygturerna. Just nu görs en förfrågan till regionens företag för att pejla situationen och få fram fakta över behovet.

Österbottens handelskammare, landskapsförbunden, kommunerna med flera aktörer har alla engagerat sig i intressegruppen för Karleby-Jakobstads flygplats. Jag och minister Lintilä deltog också i ett gemensamt möte senaste onsdag.

Skulle regeringen i detta skede gå in för en köptjänst, skulle utgångspunkten med all sannolikhet vara att också kommunerna och regionen själv borde delta i den finansieringen. Det finns en flygplats i Finland som fungerar utgående från ett liknande system och det är Nyslott.

Vi alla som följer med den kommunala ekonomin vet att situationen för kommunerna är mycket ansträngd. Därför gäller det att nu i första hand se till att våra företag och aktörer i vår goda exportinriktade region, själva visar för Finnair att behov finns och att det därför är skäl att återuppta flygningarna till Kronoby under hösten. 

Skulle inte den efterfrågan finnas, ja då får vi börja söka andra alternativ. 

För allmänheten kan det också vara av intresse att veta att i inget skede har ÖT velat höra min åsikt om vad det skulle betyda att göra en upphandling av dessa tjänster i detta skede. I inget skede under de senaste veckorna har man heller valt att publicera någon intervju med mig gällande läget med flygtrafiken till Kronoby i papperstidningen. Därför skriver jag nu själv denna text, så att helhetsbilden för regionens läsare blir klarare.

Slutligen. En sak är klar. Jag sysslar inte med spel för gallerierna. Jag jobbar med samhällsbygge varje dag.Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, SFP