Henriksson och Blomqvist om sote-modellen: Ett viktigt steg i rätt riktning, men bred diskussion krävs

05.06.2020 kl. 11:00
Regeringen presenterade idag de centrala förslagen i den nya social- och hälsovårdsreformen. SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att det är viktigt att reformen nu kommit så här långt.

– Denna reform görs för att social- och hälsovården i vårt land skall bli ännu bättre och för att vi ska få en modell som bär oss långt in i framtiden. Vi gör det för att patienten ska få rätt vård i rätt tid, och för att trygga jämlikhet inom vården oberoende av var vi bor. Jag är speciellt glad att vi kunde hitta en särlösning för Nyland. Utan den hade de olika områdena blivit alltför olika till sin struktur och tanken på landskap med beslutsfattande relativt nära medborgarna hade inte förverkligats här. Nyland hade blivit orimligt stort – nu kan vi trygga att landskapen och beslutsfattandet finns närmare människan, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– I detta förslag har man fokuserat på de språkliga rättigheterna på ett helt annat sätt än tidigare. I varje tvåspråkigt landskap kommer det att finnas en språknämnd med starka uppgifter. Nämnden är ett officiellt organ som till exempel kan göra förslag för att förbättra servicen på svenska i praktiken. Speciellt då vi är som mest utsatta och svaga, är det viktigt med vård på det egna modersmålet, betonar Blomqvist.

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson påpekar att ett fungerande vårdsystem är oerhört viktigt för finländarna. Det nuvarande systemet har visat sig ha vissa brister, och den modell som nu presenterades ser hon som en bra grund för vidare arbete. 

– Jag vill tacka min kollega Thomas Blomqvist för ett gott arbete i ministergruppen. Det har varit en tuff process att komma såhär långt samtidigt som landet befinner sig i undantagstillstånd. Det handlar om årtiondets största reform. Många av kommunernas uppgifter överförs till landskapen. Ur demokratisynvinkel är det därför viktigt att nu föra en grundlig diskussion kring vårdmodellen och dess finansiering, och naturligtvis kring frågan hur förslaget i praktiken påverkar människors möjlighet att få vård nära. Finansieringsfrågan är så central att det behövs en bred diskussion om modellens konsekvenser, säger Henriksson.

– SFP har redan länge talat för en vårdreform som sätter patienten i centrum, där vården är så nära människan som möjligt, där rätt vård fås i rätt tid och avstånden till vårdenheterna är så korta som möjligt. Vård nära dig ska vara rättesnöret också i denna reform, avslutar Henriksson.