HBL: Jobben i fokus!

19.08.2020 kl. 07:34
Kolumnen publicerades i HBL 19.8

Vi har upplevt en annorlunda sommar. Normalt brukar Senatstorget omges av bussar och ivrigt fotograferande utländska turister. Nu har torget fyllts av landets största uteterrass, där helsingforsare tillsammans med turistande finländare kunnat njuta av mat och dryck.

 

Coronaviruset har lett till att vissa branscher fått det oerhört svårt. Det gäller förutom kultursektorn bl.a. resebranschen, trots att den inhemska turismen sällan varit så livlig som denna sommar. Det är dock fullständigt klart att förrän vi har ett pålitligt vaccin mot Covid-19, kommer det vara en kamp om överlevnad för många företag inom dessa områden.

 

Det finns ändå goda tecken i luften. BNP-utvecklingen i Finland under förra kvartalet var bättre än förväntat, -3,2 procent. Bäst i EU. Här har säkert vår snabba övergång till fungerande distansarbete samt industrins tidigare orderstock haft sin betydelse.

 

Det goda är också att för varje dag som går är vi närmare ett vaccin. Att EU-kommissionen gjort en preliminär beställning på 300 miljoner ampuller vaccin är en välkommen nyhet. Samtidigt vill vi inte ta i bruk ett vaccin före vi är absolut säkra att det håller måttet, är tryggt och pålitligt.

 

Finland hör till dem som klarat kampen mot coronaviruset bäst så här långt då vi ser på antalet insjuknade och avlidna. Sommaren gick också länge riktigt bra. De senaste två veckorna har kurvorna ändå börjat peka uppåt igen. Det vill vi komma åt. Därför har regeringen gått in för att stöda rekommendationen om ansiktsmasker i kollektivtrafiken och på platser där man inte kan undvika närkontakter.

 

Jämsides med den fortsatta kampen mot coronan behöver jobben och sysselsättningen nu stå i fokus. Det är jobben som tryggar välfärden i Finland. Därför är det så viktigt att vi nu skapar förutsättningar för våra företag att växa. Framgångsrika företag som vågar investera är vad vi behöver. Finlands konkurrenskraft hänger också ihop med satsningar på forskning och innovationer, på utbildning och kunskap, men även med stabila institutioner samt respekt för demokrati och rättsstatsprincipen.

 

Ett samhälle som är korrumperat genomsyras av misstro, medan ett samhälle som bygger på transparens och ärlighet bäddar för förtroende. Och det är förtroendet vi nu behöver stärka. På alla håll. Samtidigt behöver vi klara av att se våra styrkor och använda dem.

 

Finland är ett exportberoende land. För våra företag är det centralt att kunderna i Europa och världen fortsätter beställa varor och tjänster. Om efterfrågan sinar, ja då påverkas också arbetstillfällena i vårt land negativt. Därför ligger det i varje finländares intresse att EU:s inre marknad så snabbt som möjligt återhämtar sig. Därför ligger det också i vårt intresse att vara aktiva och ta vara på tillfället att beivra klimatsmarta lösningar för såväl industrin som hushållen. Här kan vi också dra nytta av EU:s återhämtningsfond.

 

Vi får heller inte vara rädda för att förnya oss, också vår arbetsmarknad. SFP har en längre tid talat för bl.a. mer lokala avtal, större flexibilitet för att kombinera familj och arbete samt ta vara på den resurs våra äldre i samhället utgör. Finansministeriets förslag för arbetsmarknaden och skapande av nya arbetstillfällen utgör en välkommen diskussionsöppning inför den kommande budgetrian.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP