Henriksson: Servicesedlar borde användas mera för att förkorta vårdköerna

20.08.2020 kl. 08:00
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser ett mer omfattande ibruktagande av servicesedlar i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform.

Samtidigt borde servicesedlar i kommuner och sjukvårdsdistrikt användas i högre grad redan nu, för att reda ut köerna som coronakrisen föranlett i den icke-brådskande vården.

- Finlands hälso- och sjukvård har hanterat trycket som coronakrisen förorsakat på ett berömligt sätt. Läkare, sjukvårdare och hela vårdbranschens personal är värda ett enormt  tack för skötseln coronasituationen, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

- Det har varit nödvändigt att rikta den offentliga sektorns resurser till att bekämpa coronaepidemin. Som en påföljd av det har köerna i den icke-brådskande vården blivit längre. Vårdköerna och den offentliga sektorns arbetsbörda borde minskas genom att i högre grad utnyttja den privata sektorns serviceutbud. Det vore viktigt att förkorta köerna för till exempel icke-brådskande operationer, ögonsjukdomar och tandvård genom servicesedlar. Med servicesedlar kan mänskor smidigt använda sig av den privata hälsovårdens tjänster, säger Henriksson.

Henriksson anser att servicesedlarnas mer omfattande användning även borde främjas i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform.

- Den offentliga sektorn har även framöver det huvudsakliga ansvaret för finländarnas social- och hälsovård. Samtidigt har både privata och tredje sektorn en viktig roll i att trygga finländarnas jämlika tillgång till vård. Alla aktörer behövs i detta arbete och detta bör även noteras i social- och hälsovårdsreformen. Här är det viktigt att undvika onödiga ideologiska motsättningar. Det centrala är att varje finländare får vård snabbt.

- Servicesedlar är ett praktiskt sätt att främja valfrihet och tillgång till vård. Därför är det viktigt att den reform av servicesedelslagen som finns i regeringsprogrammet bereds snabbt och i samklang med social- och hälsovårdsreformen. Reformens utgångsläge bör vara en bredare användning av servicesedlar i framtiden. Den nuvarande lagstiftningen möjliggör servicesedlar redan nu, men deras utdelning har hittills varit blygsam. Regeringens social- och hälsovårdsreform ger en  utmärkt möjlighet att öka deras användning, säger Henriksson.
 
I regeringen Marins regeringsprogram har det kommits överens att ”För att trygga likvärdiga och smidiga tjänster för kunderna och för att stärka kundernas självbestämmanderätt ska en reform av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården beredas och riktlinjer dras upp för införandet av personlig budget i social- och hälsovårdsreformen.”

Henriksson uttalade sig i samband med Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Raseborg och Hangö 19-20.8.