Finland gynnas av EU:s snabba ekonomiska återhämtning

21.08.2020 kl. 14:45
- I och med COVID-19-krisen har behovet av ett starkt och fungerande internationellt samarbete stärkts. EU:s nästa långtidsbudget och återhämtningsinstrument är därför viktiga steg mot ett starkare och mer motståndskraftigt Finland och Europa. Instrumenten stöder investeringar, innovationer och forskning, samt hjälper att upprätthålla en levande landsbygd och ett livskraftigt jordbruk, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Svenska riksdagsgruppen och SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds  diskuterade EU:s återhämtningspolitik på sitt sommarmöte i Hangö igår. Det har gått 25 år sedan Finland anslöt sig till EU. SFP anser det viktigt att fortsätta utveckla och stärka unionen och dess grundläggande värderingar.

- I och med COVID-19-krisen har behovet av ett starkt och fungerande internationellt samarbete stärkts. EU:s nästa långtidsbudget och återhämtningsinstrument är därför viktiga steg mot ett starkare och mer motståndskraftigt Finland och Europa. Instrumenten stöder investeringar, innovationer och forskning, samt hjälper att upprätthålla en levande landsbygd och ett livskraftigt jordbruk, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

- Finland gynnas av en snabb ekonomisk återhämtning i hela Europa. Exporten är en avgörande faktor för att få igång hjulen i den finländska ekonomin och för vårt välfärdssamhälles bärkraft. De 14 miljarder som Finland beräknas fördelas av den kommande långtidsbudgeten bidrar till vår ekonomiska återhämtning. Vi hoppas att återhämtningsmedlen ska kunna användas för satsningar på forskning och innovationer i cleantech och informationsteknik, investeringar i hållbara energiformer såsom biogas och syntetiska bränslen samt infrastrukturinvesteringar som påskyndar övergången till förnybara bränslen, såsom el och biogas, säger Henriksson

EU-samarbetet är av central vikt för Finlands klimatmål och för det internationella klimatarbetet. Kampen mot den globala uppvärmningen kräver kraftfulla gemensamma åtgärder. Genom EU kan Finland genomföra en ambitiös klimatpolitik på lika villkor. 

- Inom EU befinner vi oss i en vändpunkt. Den vändpunkten skapades huvudsakligen av att Tysklands förbundskansler Angela Merkel just nu är vad man kunde kalla en fri agent. Hon är just för tillfället oberoende av mera opportunistiskt lagda politiker, som samlar poäng på hemmaplan. Samtidigt är Frankrikes president Emmanuel Macron tvungen att visa sig som en stor europeisk politiker. Den här kombinationen gjorde det möjligt att åstadkomma ett historiskt räddningspaket, som nu bara måste föras vidare som ett konsekvent återhämtnings- och klimatprogram, framhöll Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin inledning.

- Ingenting är naturligtvis riktigt perfekt i Europa och det finns många säkerhets- och trygghetspolitiska utmaningar, men vi har tagit ett stort steg framåt. Det kräver att vi också håller bättre ordning på torpet, underströk Torvalds.

Ett historiskt fredsprojekt

EU skapades som – och är fortsättningsvis – ett historiskt fredsprojekt. Genom EU befäster Finland sin plats inom den västerländska demokratin och dess värderingar. Med tanke på det oroliga läget i världspolitiken är EU en allt viktigare investering i landets säkerhet.

- Samtidigt behöver vi fortsättningsvis säkra en trovärdig nationell försvarsförmåga. Det är viktigt att vi fullt ut ersätter Hornet-planen med nya plan för att vi skall kunna upprätthålla ett trovärdigt totalförsvar. Äventyras flygvapnets funktionsduglighet betyder det också att verksamhetsförutsättningarna för armén och marinen försämras dramatiskt. De är båda beroende av ett funktionsdugligt flygvapen och försvaret står på alla dessa tre ben samtidigt, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. 

- Det vi åtminstone lärt oss av coronakrisen är vikten av att bygga upp en beredskap och förbereda sig för oväntade förhållanden i tid. Anskaffningen av jaktplanen inverkar på försvarsberedskapen ända fram till 2060-talet. Sådana här frågor kräver långsiktiga beslut. Vi har sett hur snabbt det världspolitiska läget kan ändra och det finns flera spänningsmoment i dag än det fanns för bara tio år sedan, avslutar Blomqvist.

Svenska riksdagsgruppen höll sitt sommarmöte i Raseborg och Hangö 19-20.8.