Henriksson: SFP vill stärka framtidstron och se fler sysselsättningsförslag!

22.08.2020 kl. 10:47
Coronapandemin har satt och sätter fortsättningsvis djupa spår i Finlands ekonomi. Trots detta behöver Finland göra sitt yttersta för att vinna kampen mot epidemin.

I sitt tal på SFP:spartifullmäktigemöte i Helsingfors framhöll SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson att behovet av höjd sysselsättning är större nu än någonsin.

– Fastän ekonomin är pressad ska vi inte behöva tumma på det välfärdssamhälle som vi byggt upp i generationer. Men för att trygga välfärden behöver vi kraftiga satsningar på sysselsättningen, sade Henriksson.

– De utmaningar vi stod inför före coronakrisen har inte försvunnit någonstans. Behovet av reformer är minst lika stort nu som det var tidigare. Vi måste höja ribban när det kommer till sysselsättningen. Svenska folkpartiet jobbar målmedvetet vidare för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75% och på sikt närmare 80%, såsom i de övriga nordiska länderna.

Regeringens budgetförhandling går av stapeln i mitten av september.

– Det blir inga lätta förhandlingar. Vi vet inte hur läget i världen ser ut om ett år. Men det vi kan påverka är vad vi i Finland gör och hur vi stöder våra företag genom krisen. Det handlar om att samtidigt trygga och skapa förutsättningar för fler jobb.

Vi får inte heller upprepa de misstag som gjordes under 90-talets ekonomiska kris. I dessa tider är det speciellt viktigt att satsa på barn och unga, på deras utbildning och stödtjänster, sade Henriksson.

Henriksson poängterade vikten av stabilitet och förutsebarhet.

– Just nu är det inte läge för soloutspel eller plockande av billiga poäng. Nu gäller det för alla regeringspartier att spela som ett lag för vårt lands bästa. Det gäller att förhålla sig öppet till de förslag som kan förbättra sysselsättningen och vår välfärd. Det finns inte för många idéer på bordet. Därför har också SFP:s riksdagsgrupp i veckan lanserat sitt eget 15-punkters sysselsättningsförslag, avslutade Henriksson.