ÖT: Sommarens sista vers

05.09.2020 kl. 17:26
Kolumnen publicerades i ÖT 5.9.

Vi lever nu första veckan av september. Sensommaren har ändå visat sig från sin vackraste sida och än känns det inte riktigt som om hösten ligger i luften. Men andra saker pekar obönhörligen på att hösten är här.

Ett säkert hösttecken är att riksdagen inlett sin höstsession. Även om jag redan jobbat många veckor var det roligt att återse alla kolleger i riksdagen, men i stället för kramar och handslag blev det denna gång ”coronahälsningen”, det vill säga armbåge mot armbåge.

Efter en annorlunda vår och sommar tror jag att många har börjat vänja sig vid det ”nya normala”. Coronaviruset kommer nämligen att påverka vår vardag tills vi får ett pålitligt vaccin. Därför ska vi fortsätta hålla avstånden, sköta vår handhygien noggrant, ha ansiktsmask då vi inte kan und­vika närkontakter, göra distansarbete när det är möjligt.

Veckans "hit" är den nya mobilappen, Coronablinkern. Coronablinkern är en viktig del av regeringens strategi testa, spåra, isolera, behandla. I skrivande stund har över 1,4 miljo­ner personer laddat ner appen, vilket är jättebra! Jag rekommenderar alla som inte ännu har laddat ner den att göra det, om det bara är möjligt för er. Med hjälp av den kan vi alla tillsammans vara med och hindra smittspridningen.

Mobilappen samt en hög testningskapacitet är viktiga verktyg i den fortsatta kampen mot coronaviruset. Corona­blinkern är trygg att använda och sparar till exempel inte personuppgifter.

Jag är också glad över att regeringen i torsdags på min föredragning kunde tillsätta en oberoende utredningsgrupp i anslutning till Olycks­utredningscentralen för att undersöka hur coronapandemin har hanterats i Finland. Jag tycker att det är mycket bra att vi får ett helhetsperspektiv på händelseförloppet och åtgärdsförslag för hur man kan förbättra samhällets beredskap i framtiden. Utredningen gäller tiden 1.1–31.7, det vill säga coronans första våg.

Coronasituationen i Finland just nu är hygglig och nu gäller det att hitta balansen i den nya vardagen. Det huvud­sakliga ansvaret för restriktionsbeslut i kampen mot coro­nan har flyttats till våra kommunala och regionala myndig­heter. Det här lägger också mera vikt vid att myndigheterna kan kommunicera tydligt och smidigt. Tanken är inte att vi måste följa exakt samma begränsningar i hela landet, utan de kan variera beroende på virusläget. Nu är det viktigt att vi också funderar på vad vi kan göra för att stöda våra lokala företag och kulturevenemang. En av sommarens höjdpunkter för mig var ett besök till Oravais sommarteater.

Ett annat säkert tecken på att hösten är här är regeringens årliga budgetria som går av stapeln om cirka en vecka. På vårt bord ligger många stora och viktiga frågor. Nu behövs åtgärder som stärker sysselsättningen och den offentliga ekonomin. Behovet av reformer på arbetsmarknaden är minst lika stort som det var före coronaepidemin började, om inte större. Det är också viktigt att minnas att nya arbetsplatser skapas främst i de små och medelstora företagen.

Företagen behöver en förutsebar och konkurrenskraftig omgivning som sporrar till investeringar. SFP har en längre tid talat för bland annat mer lokala avtal, större flexibilitet när det gäller att kombinera familj och arbete samt att man ska ta vara på den resurs äldre i sam­hället utgör.

 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister och partiordförande för SFP