Henriksson: Jag gläds över att Svenska Teaterns finansiering och ställning som svenskspråkig nationalscen nu tryggas!

24.09.2020 kl. 16:24
Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och har länge i praktiken haft ställning som den svenskspråkiga nationalscenen.
Statsrådet beslöt i dag att statsandelssystemet för scenkonst reformeras. Hela paketet omfattar såväl teatrar som orkestrar i Finland och är en välkommen reform. Enligt lagförslaget tryggas också Svenska Teaterns finansiering. En ny lag om främjande av scenkonst ska ersätta den gällande teater- och orkesterlagen.
 
- Svenska Teatern i Helsingfors kan beskrivas som Finlands svenskspråkiga nationalscen, vars ställning inom det svenskspråkiga teaterfältet i många avseenden påminner om den ställning som Finlands Nationalteater har inom det finskspråkiga teaterfältet. Vi förverkligar nu regeringsprogrammets skrivelse om att Svenska Teaterns ställning och finansiering som nationell huvudscen tryggas i samband med statsandelsreformen för performativ konst, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.
 
- Det är en viktig markering för det svenska i Finland att finansieringen för Svenska Teatern nu tryggas till en nivå som möjliggör verksamhet som en nationell teater ska ha. Gediget arbete har burit frukt i denna viktiga fråga, avslutar Henriksson.