Anna-Maja Henriksson får Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken

30.09.2020 kl. 16:22
Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson tilldelades idag onsdag Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom för sitt arbete för patientsäkerheten i Finland. Ansökan om förtjänsttecknet gjordes av direktör Marina Kinnunen för Vasa sjukvårdsdistrikt, där det nya centret för patientsäkerhet kommer att grundas.

– Jag är oerhört glad och stolt över detta förtjänsttecken. De senaste åren har jag och SFP arbetat hårt för patientsäkerheten i såväl regering som opposition. Därför är det en mycket stor ära att få erkännande för arbetet, sade Henriksson i sitt tal på Riddarhuset i Helsingfors.

– Att det är just Vasa sjukvårdsdistrikt som fått ansvaret för att grunda ett utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet är ingen slump. Patientsäkerheten i Vasa sjukvårdsdistrikt har länge varit bland de bästa i Finland och man har målmedvetet och långsiktigt arbetat med detta inom distriktet.

Patientsäkerhetsföreningen i Finland tilldelar Förtjänsttecknet för patientsäkerhet till en person eller organisation som har arbetat aktivt för att garantera patientsäkerheten, arbetat för att utveckla patientsäkerheten eller gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och patientsäkerheten.

– Vi har stora omstruktureringar framför oss inom social- och hälsovården, och vi har en hel del arbete att göra innan alla pusselbitar faller på plats, men jag är övertygad om att de genom samarbete kommer att göra det till slut. Patientsäkerheten blir allt viktigare, och i den stora social- och hälsovårdsreformen får patientsäkerheten inte glömmas bort. En tillräcklig finansiering för alla landskap är också en central del av patientsäkerheten, avslutade Henriksson.

Utöver minister Anna-Maja Henriksson uppmärksammades också SFP:s riksdagsledamöter Veronica Rehn-Kivi och Joakim Strand, statssekreterare Malin Brännkärr samt lagstiftningssekreterare Hanna Seppä av Patientsäkerhetsföreningen.