ÅU: Osäkerhet präglar coronahösten

26.09.2020 kl. 08:38
Kolumnen publicerades i ÅU 26.9.

Coronapandemin fortsätter att sätta världen i obalans. Antalet fall ökar runtom i Europa igen. Men det finns ändå mycket som är annorlunda nu än det var på våren.

 

Forskningen om coronaviruset har hela tiden gått framåt. När det första säkra vaccinet kommer ut på marknaden kommer hela världen att dra en lättnadens suck. I Finland har också vår hybridstrategi testa, spåra, isolera, vårda fungerat bra. Vi lyckas nu spåra en betydligt större andel av fallen än vi gjorde på våren. Med hjälp av coronablinkerappen kan man snabbare få veta när det finns risk för en eventuell smitta. Trots det måste varenda en av oss fortsätta ta vårt eget ansvar. Finländarna gjorde ett enormt gott jobb i våras. Samma ”talkoanda” måste vi hitta nu.

 

För den finländska ekonomin är det viktigt att ha framförsikt. De flesta ekonomer är överens om att tiden för stimulanspolitik är nu, för att hålla de ekonomiska hjulen i vårt land snurrande. Därför har regeringen under våren gett betydande stöd till företag, kommuner och arbetstagare men även till sjukvården samt barn och unga. I statsbudgeten för 2021 görs inga nedskärningar. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten får tvärtom betydande tilläggsstöd. Det här är viktigt för att vi ska kunna säkerställa att alla får den vård som de behöver samtidigt som det ska finnas tillräckligt mycket pengar för testning och ett eventuellt vaccin. Men vi måste ta på allvar att underskottet i nästa års budget uppskattas bli 10,8 miljarder euro.

 

Samtidigt är sysselsättningen otroligt viktig. Därför var det helt centralt att vi i regeringen under budgetrian gjorde beslut som ska leda till 31 000-36 0000 nya sysselsatta. Det här ska vi göra genom satsningar på välmående i arbetslivet, livslångt lärande, integration och smidigare tillståndsprocesser kring utländsk arbetskraft. Ett av de viktigaste besluten för näringslivet och industrin var att vi nu sänker elskatten till EU:s miniminivå genast från början av år 2021. Det ska också sporra industrin att övergå från fossila bränslen. Vi behöver förnya vår arbetsmarknad och där tar vi de första viktiga stegen då vi går in för en nordisk modell i arbetsförmedlingen. Men vi behöver också mera möjligheter till lokala avtal. Där finns ännu en god bit att gå. Kan en arbetsplats säkras genom större möjligheter till lokala avtal borde det rimligtvis ligga i allas intresse att söka sådana lösningar. Coronakrisen ger oss alla möjligheter att förnya oss, vi måste bara ta vara på dem!

 

För ett par veckor sedan tog vi i regeringen även beslut om en långsiktig gränspolitik. Det handlar om en modell där vi stegvis öppnar våra gränser, men samtidigt ser till att Finland är tryggt för alla som rör sig här. I framtiden delas länder in i två kategorier; gröna och röda länder. För att ett land ska klassas som grönt får det inte under de två senaste veckorna i medeltal ha fler än 25 smittade/100 000 invånare. Människor från röda EU-länder kommer senast fr.o.m. 23 november kunna besöka Finland då de inre gränserna inom Schengenområdet slopas helt. Men då krävs ett negativt coronatest högst tre dagar före man åker. Ifall man har tänkt stanna här i fler än tre dagar krävs att man är i karantän i Finland minst 72 timmar, samt att man därefter tar ett nytt test. Är också det negativt kan man röra sig fritt i Finland. Modellen bygger starkt på dubbeltestning, dels i avreselandet, dels i Finland. Kommer man från ett grönt land behövs inga test.

 

Lördag 19.9 öppnade vi gränserna till bl.a. Sverige, Norge, Estland och Tyskland. Nu har smittläget i dessa länder igen blivit lite sämre och tyvärr går de över gränsen på 25. Det här är förstås jättetrist. Men det betyder inte att gränsen till dessa länder på något sätt behöver vara stängd en längre tid. Direkt när de kommer ner under 25 fall/100 000 personer öppnar vi gränserna till dem igen. Och senast november 23 november öppnas gränserna till alla länder inom Schengenområdet. Men vi får gemensamt klara av att stå ut med denna osäkerhet en liten tid. Viktigt är att regeringen även under denna mellantid tryggar arbetspendlingen till våra grannländer Sverige, Norge och Estland.

 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
SFP:s partiordförande