Partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal på partidagen 26.9.2020 i Vanda

29.09.2020 kl. 16:43
Här kan du läsa partiordförandes linjetal i sin helhet.

Bästa partidag, bästa vänner, mina damer och herrar, kära SFP:are,

En vacker vårvinterdag hör jag telefonen ringa i min ficka. Jag ser att det är min medarbetare som ringer, mitt under en skogspromenad i Pörkenäs skogarna i Jakobstad. Det måste vara något viktigt, så jag svarar. Han säger “Kvintetten samlas imorgon, vi fick just meddelande från statsministerns stab”. Jag lutar mig mot ett träd och andas djupt. Också när de svåraste frågorna diskuteras ger skogen mig kraft. Under skogspromenaden hinner väldigt många tankar gå genom mitt huvud. Hurudana beslut ska vi ta? Vad kommer att hända? Klarar vi oss igenom det här? Det var den 14 mars 2020. Och resten är historia som man brukar säga.

 

Bästa vänner,

Trots exceptionella tider är det roligt att få träffas här idag, både på plats och på distans. Vi samlas till partidag i en värld som inte ser ut som den gjorde för ett år sedan. Coronaviruset har påverkat oss alla. I Finland konstaterade regeringen den 16 mars i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder i vårt land. Det var historiskt, första gången någonsin under fredstid.

 

Att göra inskränkningar i människors grundläggande fri- och rättigheter är inget som får ske lättvindigt. Inte ens i undantagsförhållanden får regeringen missbruka sin makt. Jag minns att jag i våras fick en tydlig känsla av hur bräcklig grund samhällets hörnstenar vilar på. I kristider kommer partiernas innersta väsen fram. Och Svenska folkpartiet står på en stabil värdegrund, vi glömmer inte bort den liberala västerländska demokratin, de mänskliga rättigheterna eller det nordiska samarbetet. Vi är partiet som inte faller för halvsanningar eller populism. Vi är det liberala, borgerliga alternativet med ett stort socialt samvete.

 

 

Hyvät ystävät,

Juuri poikkeuksellisina aikoina, kuten viime keväänä, on ollut äärimmäisen tärkeää, että parlamentarismi, demokratia ja oikeusvaltion instituutiot toimivat. Olen itse johdonmukaisesti painottanut, että ihmisten perusoikeuksiin ei saa kajota enemmän, kuin juuri siinä tilanteessa on ollut välttämätöntä suojellaksemme ihmisten oikeutta elämään ja terveyteen. Olen halunnut muistuttaa, että oikeusvaltioperiaatteesta on pidettävä kiinni myös käytännössä, ei pelkästään juhlapuheissa. Ja täytyy kyllä myöntää, että vähän yksinäiseltä tämä työ on välillä tuntunut. Kun samaan aikaan aika monesta, myös yllättävästä, poliittisesta suunnasta huudeltiin ulkonaliikkumiskieltojen perään. Viime kevään oppi on varmaankin, että tosipaikan tullen – kriisin keskellä, mitataan eri puolueiden perimmäiset arvot.

 

Vi vet inte ännu vilka långtgående konsekvenser den här världsomfattande pandemin kommer att föra med sig. I kristider är det de svagaste som drabbas mest. Det har varit speciellt jobbigt att höra historier om äldre personer och funktionshindrade som inte fått träffa sina nära och kära. Alla har oberoende av ålder sin självbestämmanderätt och alla har rätt att leva ett värdigt liv.

 

Coronaviruset har fört med sig mycket negativt och tråkigt. Men viruset har samtidigt fått oss att göra saker på nya sätt. Vi har tagit ett stort digitalt utvecklingskliv under våren. Distansarbete har gett oss bättre möjligheter att bo och leva runt om i Finland, inte bara i tätorter. Företag har kunnat sköta installationer och anslutningar via fjärrstyrda system. Internationella möten har hållits via nätet. Distansundervisning har gett oss många nya insikter. Samtidigt behöver vi social samvaro. Jag har aldrig sett så många glada barn som när skolorna öppnades igen i våras och man återvände till närundervisning

 

Bästa SFP:are,

Mina barn är födda i början av 1990-talet. Kring den tid som vi i folkmun kallar laman. Jag minns väldigt väl hur tufft det blev för många. I mitt jobb som bankjurist såg jag hur företag gick i konkurs och folk blev utan jobb. Samtidigt skars barnbidraget ner och dagvårdsavgifterna höjdes. Då var jag ännu inte aktiv i politiken. Men från den här tiden tog jag med mig en viktig lärdom i ryggsäcken, nämligen den att vi inte ska spara på barn och unga. Vi får inte upprepa de misstag som gjordes på 90-talet. Forskning visar att många av de barn som hade det svårt då kommer att leva med ärren under lång tid. Om 30 år ska vi inte tala om barnen som upplevde coronakrisen på samma sätt!

 

Därför ger vi i regeringen stora stödpaket till barn och unga i alla åldrar – från födseln ända upp till högskolestudier. Vi sänker dagisavgifterna och genomför en utvidgning av läroplikten. Vi satsar på det uppsökande ungdomsarbetet och ungas fritidssysselsättning. Vi höjer antalet studieplatser vid universiteten och yrkeshögskolorna. Våra barn är framtiden och vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna för dem. SFP håller fast vid att Finland ska vara världens barnvänligaste land.

 

För att skapa den bästa framtiden för våra barn och unga är det också viktigt att vi sköter statsekonomin. Så gott som alla ekonomer har varit överens om att det nu är viktigt att stimulera, för att hålla de ekonomiska hjulen i vårt land snurrande.

Samtidigt är det viktigt att minnas att en höjd sysselsättning, en stark export och näringslivets konkurrenskraft är viktiga förutsättningar för att vi ska trygga vår välfärd. Våra företag måste veta vad som gäller nu och om några år, så att de vågar anställa och investera i Finland.

 

 

Därför behöver vi ett gynnsamt företagsklimat och en förutsägbar beskattning som ger stabilitet och framtidstro åt våra företag. Jag är glad att hela regeringen i samband med budgetrian förband sig till detta. Vårt beslut att sänka elskatten för industrin till EU:s miniminivå förstärker företagens konkurrenskraft och är ett av de viktigaste näringspolitiska besluten som gjorts under de senaste åren.

 

Bästa partidag,

Vi vet att pengar inte växer på träd. Vårt behov av reformer är fortfarande minst lika stort som det var före coronapandemin bröt ut. Vi i SFP har hela tiden lyft upp sysselsättningens betydelse för vårt land. Vi ställer målen högt. Vi vill att Finland på sikt ska nå upp till närmare 80 procent sysselsatta, liksom våra nordiska grannländer. Under budgetrian tog regeringen de första stegen mot det nya sysselsättningsmålet, 80 000 fler sysselsatta. Vi vill att 55-plussare ska ha en bättre ställning i arbetslivet. Vi satsar på välmående, livslångt lärande, integration och ett viktigt regionalt försök kring behovsprövning. Alla de här frågorna har SFP genomgående lyft upp och alla de här sakerna har vi nu levererat.

 

Det finns förstås ännu mycket som vi måste göra för att nå upp till sysselsättningsmålet. I de här exceptionella tiderna tror jag att vi behöver våga komma med också radikala förslag. Därför vill vi både utvidga hushållsavdragets användningsområde och höja hushållsavdragets belopp till 7500 euro. Därför behöver vi också förnya vår arbetsmarknad och den måste kunna förnyas utan att arbetstagaren – individen – känner sig trampad på. Det går inte att leva på 2020-talet med 1990-talets strukturer. Kan en arbetsplats säkras genom större möjligheter till lokala avtal, ja då borde det rimligtvis ligga i allas intresse att söka sådana lösningar. Därför vill jag se ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland.

 

Hyvä puoluekokous,

Lähes kaikki Suomessa haluavat edistää paikallista sopimista. Silti asia junnaa paikallaan vuosi vuoden jälkeen. En usko, että se on kenenkään etu. Haluankin esittää kysymyksen. Jos työpaikka voidaan turvata laajemmilla mahdollisuuksilla paikalliseen sopimiseen. Mikä on silloin tärkeämpää – työpaikan turvaaminen vai se kuka paikallisesti sopii?

 

Työmarkkinaosapuolet toimivat koronakevään aikana esimerkillisesti yhdessä ja moni tärkeä asia saatiin nopeasti päätettyä. Sitä samaa tahtoa tarvitaan edelleen, myös paikallisen sopimisen osalta. Kaikkien intressissä on edistää ratkaisuja, jotka turvaavat nykyisiä ja luovat uusia työpaikkoja. Siksi meidän tulisi nyt heti käynnistää määräaikainen paikallisen sopimisen kokeilu. Työpaikkojen lisäksi se loisi hyvän tietopohjan sille mikä toimii ja mikä mahdollisesti ei.

 

Bästa partidag,

Finland lever av exporten. För våra företag är det centralt att kunderna i Europa och världen fortsätter beställa varor och tjänster av oss. Om efterfrågan sinar påverkas också arbetstillfällena i vårt land negativt. Därför ligger det i vårt intresse att EU:s inre marknad så snabbt som möjligt återhämtar sig från coronakrisen. EU:s återhämtningsinstrument är mycket viktigt för både Finland och Europa. Instrumenten stöder investeringar, innovationer och forskning, och en övergång till ett mera klimatsmart Finland. Till kritikerna av EU:s återhämtningspaket ställer jag frågan – Vad händer om hela EU-bygget skulle riskera falla samman? Vad gör vi då? Ett starkt EU ligger i Finlands intresse, inte ett försvagat.

 

 

Bästa vänner,

Världen är sig inte lik. Det som gällde igår kanske inte gäller idag. På andra sidan Atlanten har man presidentval på kommande, ett val som förutspås bli det smutsigaste någonsin. Den sittande presidenten aviserar öppet att övergången till en eventuell ny president kanske inte blir normal, utan hela valet kan komma att avgöras i Högsta Domstolen. Samtidigt har vi ett accelererande handelskrig mellan USA och Kina. Vi har en granne i öst som fortfarande inte bryr sig om att man brutit mot internationell rätt på ett brutalt sätt då man invaderade Ukraina och lade beslag på Krim. Vi har Brexit där ingen ännu vet utgången.

 

 

 

Men det vi vet är att Finland fortsättningsvis behöver ett trovärdigt försvar. Behovet har inte i ljuset av vad som hänt under senaste år blivit mindre, snarare tvärtom. Vi behöver fortsätta vårt försvarssamarbete med Sverige och också vidareutveckla det med Norge. Vi behöver fortsätta hålla Nato-dörren öppen och jobba gemensamt inom EU. Och vi behöver ersätta våra Hornet-jaktplan, som anskaffades då Elisabeth Rehn var försvarsminister, fullt ut. Bästa vänner, i budgeten för 2021 finns en fullmakt för denna viktiga anskaffning, och beslutet om vilken plantyp det blir, kommer att fattas under nästa år.

 

 

 

 

 

 

 

Bästa SFP:are,

För ca sex år sedan besökte jag som justitieminister Washington DC. Då hade jag äran att få träffa den kända jämställdhetskämpen och långvariga medlemmen av USA:s högsta domstol Ruth Bader Ginsburg. Förra veckan fick vi sorgebudet att hon gått bort.

 

"Women belong in all places where decisions are being made. It shouldn't be that women are the exception.” (Kvinnor hör hemma på alla ställen där beslut fattas. Det ska inte vara så att kvinnor är ett undantag) sade Ginsburg en gång. Det är lätt att omfatta hennes ord. Och samtidigt känner jag oerhörd stolthet att i statsminister Marins regering är kvinnorna inte ett undantag. Men ännu finns det mycket, på flera olika plan, att göra för att främja jämställdheten i vårt samhälle. Och här gör vår egen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ett alldeles utmärkt jobb. I detta sammanhang vill jag passa på att rikta ett stort tack till dig Thomas för allt det arbete du gör.

 

Ett annat viktigt jämställdhetsprojekt är totalreformen av sexualbrottslagstiftningen, En central ändring är att avsaknaden av samtycke nu kommer att tas in i brottsrekvisitet. Kön kommer också att införas som straffskärpningsgrund i strafflagen och nu i oktober kommer ett program för att motarbeta våld mot kvinnor att presenteras.

 

Bästa vänner,

Tillsammans med coronan och ekonomin finns det en annan fråga som väger tungt – nämligen klimatet. Jag tänker på det när jag simmar i havet på min sommarö, Mässkär. Jag tänker på det när jag går i svampskogen. Vi får höra historier om bränder som drabbar Australien och Kalifornien. Starka orkaner som ödelägger hela öar. För mig är det klart att Finland ska vara klimatneutralt år 2035. Att vi bevarar den mångfald som finns i vår natur. Också i framtiden ska vi kunna simma i havet, plocka svamp i skogen, bygga snögubbar och njuta av fyra årstider. Och vi ska kunna fortsätta äta den goda och rena mat som vårt hållbara inhemska jordbruk odlar och producerar. Vårt finländska jord- och skogsbruk är inte problemet, utan en viktig del av klimatlösningen! Myös tulevaisuudessa saamelaisten on voitava kehittää kulttuuriaan ja harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan alkuperäiskansana.

 

Därför är jag glad att vi i regeringen har skapat en vägkarta för att Finland år 2035 ska vara koldioxidneutralt. Bland annat skapar vi en klimatfond, sänker industrins elskatt och satsar på skogsbruk. Det är också viktigt att se arbetet mot klimatförändringen som en stor möjlighet för vårt näringsliv. Efterfrågan på grön teknologi ute i världen ökar hela tiden, och här finns stora exportmöjligheter för våra inhemska företag med ett högt kunnande inom cleantech.

 

Bästa partidag,

Nu en sväng tillbaka till svampskogen. När man rör sig i skogen är det viktigt att veta vart man är på väg. Att man känner till terrängen så väl att man kan röra sig utan att vara rädd för att tappa bort sig. Att man kan orientera sig när man rör sig på okänd mark. Det finns alltså många likheter med politiken. I politiken är det viktigt att man har ett rättesnöre som man följer. Att man vet var man befinner sig. Att man vet vart man är på väg.

 

Bästa SFP:are,

Låt mig säga det högt. Varje finländare ska ha rätt till fungerande hälso-, sjuk- och äldrevård när de behöver det. Vårdreformen ska göras för att trygga människors rätt till vård inte för att försämra den. Jag känner en stor oro över vårdens finansiering. Utlåtanderundan tog slut igår och vi vet redan att där finns många kritiska röster. Varje regeringsparti har orsak att ta utlåtandena på allvar. Jag kan redan i detta skede säga att SFP inte kommer att kunna godta finansieringsmodellen såsom den ser ut nu. Finansieringen får inte straffa regioner som satsat och skött sin hälsovård bra och därför har en friskare befolkning. De borde tvärtom belönas! Inget landskap har råd med färre sjukskötare eller färre händer i vården. Också i den här frågan har vi i SFP känt oss ganska ensamma i regeringen. Men vi fortsätter jobba! Och vi ska nog hitta en lösning, precis som vi gjorde med särlösningen för Helsingfors och Nyland och tryggandet av de språkliga rättigheterna i vårdreformen.

 

 

 

Hyvät ystävät,

Sote-uudistus on hallituksen suurin ja tärkein hanke. Siksi haluan sanoa sen ääneen. RKP ei voi hyväksyä sote-rahoitusmallia sen sisältöisenä kuin se nyt oli lausuntokierroksella. RKP ei voi hyväksyä esitystä, joka monessa sote-maakunnassa johtaisi sotepalvelujen leikkauksiin. Missä on Suomessa se alue, jossa terveyskeskuksissa on liikaa sairaanhoitajia tai lääkäreitä? Ja mikä on se maakunta, jossa väestön ikääntyessä olisi samalla mahdollista vähentää kotihoitoa ja palveluasumista? Ja kuka oikeasti uskoo, että leikkaamalla rahoitusta voidaan parantaa palveluja? Lausuntopalaute on käytävä läpi tarkasti ja esitystä on vielä muokattava sen mukaisesti. Tarvitsemme uudistuksen joka parantaa ihmisten hoitoon ja hoivaan pääsyä, ei päinvastoin.

 

 

 

 

 

Bästa partidag,

Som partiordförande för Svenska Folkpartiet gäller det att visa vägen. Att ha en vision, ett engagemang och en vilja av stål. Min vision är att vi i framtiden ska få leva i ett Finland där människor mår bra, känner sig lyckliga och respekterade, oberoende av ålder, språk, härkomst, sexuell läggning eller religion. I ett Finland som satsar på sina barn och unga, som klarar av att förnya sig, som ser till att de äldres kunskap och visdom tas tillvara och som tror på sin förmåga att skapa lösningar för klimatet, för hållbar utveckling och för en hållbar ekonomi. Som uppmuntrar individen att tro på sig själv och sin egen förmåga och skapar förutsättningar för livslångt lärande och ett spännande företagsklimat. Ett Finland som tillsammans med de nordiska länderna är världens mest integrerade region, ett Finland som i Europa och världen respekteras och ses som en pålitlig partner och ett land där man gärna investerar och satsar. Ett Finland där du kan leva ditt liv som ursprungsfolk. Ett Finland där du kan leva ditt liv på svenska och finska och där också andra språk ges utrymme. Ett land där människor respekterar varandra såsom man är och ingen lämnas utanför.

 

Svenska Folkpartiet är mer än bara ett parti, vi är en folkrörelse. I den är vi alla viktiga, både du och jag. Jag vill att vi tillsammans målar upp SFP:s vision för framtiden. Hur ska ditt och mitt Finland se ut 2030? Hur ska vårt Finland se ut 2030? Det ska vi ta reda på, det ska vi tillsammans svara på genom dialog och möten. Jag vill gärna engagera alla regioner och alla kommuner. Alla ska kunna dela med sig av sina tankar. Vi måste ställa oss frågorna: Vad drömmer vi om? Hur tacklar vi människors rädslor? Hur svarar vi mot ungas oro? Tillsammans ska vi jobba fram visionen Mitt Finland 2030 - Minun Suomeni 2030.

 

Vi måste tala om de frågor som engagerar folket, väljarna men också potentiella nya kandidater. Vi måste bli bättre på att kommunicera ut allt det som vi har lyckats med. För vi har faktiskt levererat. Vi har hållit vårt utbildningslöfte. Vi har satsat på infrastrukturen. Vi har satsat på sysselsättningen, företagen och företagande. Och jag vågar säga att utan oss skulle vi inte ha det mest språkvänliga regeringsprogrammet någonsin. Som justitieminister kommer jag nästa år att få presentera en uppdaterad nationalspråksstrategi. Och om några veckor lanserar vi en kampanj med målet att förbättra språkklimatet.

 

Jag är stolt över att vi den här veckan har tryggat finansieringen för Svenska Teatern, vår nationalscen på svenska i Finland. Det här är ett mycket viktigt beslut som garanterar Svenska Teaterns ställning. Social- och Kommunalskolans finansiering tryggas, Luckan får tillräckliga medel och Åbo Akademi får rätt att utbilda provisorer, efter årtionden av kamp. Hangö-Hyvingebanan elektrifieras, Lovisa-Lahtis järnväg får pengar, man får planeringspengar för Rävsundsbron och omkörningsfiler till riksväg 8 får planeringspengar. Raseborg och Hangö samt Borgå ingår i kommunförsök gällande arbetsförmedling. Tror ni att det är en tillfällighet att allt dessa saker genomförs?

 

Bästa SFP:are,

Då jag gav mig in i politiken på allvar år 1997, gjorde jag det av ren nyfikenhet. Jag hade varit aktiv inom Juniorhandelskammaren, och jag hade fått mersmak för att vara med och påverka samhället. Jag ville veta vem som på riktigt styrde min hemstad och hur besluten fattades. Jag ville vara med och påverka mina barns dagvård och framtida skola. Jag minns ännu hur jag en kväll i september steg in på Svenska Gården i Jakobstad, den sista dagen för att anmäla sig som kandidat i kommunalvalet och sa att jag gärna är med. Ett beslut jag inte ångrat.

 

Och nu, drygt 25 år senare är jag fortfarande lika taggad att fortsätta i politiken. Jag vill fortsätta leda SFP. Den nyaste partibarometern visar att en exceptionellt stor del av finländarna, hela 39 procent, ser positivt på SFP. Den här ska vi ta vara på och det här ger oss otroligt goda förutsättningar inför kommunalvalet. Jag vill se SFP växa som parti. Det ska kännas naturligt och tryggt för alla finländare att rösta på oss, oberoende modersmål. Därför ska vi lägga målet högt. I kommunalvalet ska vi ha kandidater i minst 60 kommuner och i en större del av Finland än någonsin tidigare. För jag är helt säker på att intresset för SFP kommer att växa ytterligare när det finns en SFP-kandidat i kommunen att rösta på. Nu behövs allas hjälp för att vi ska göra det bästa kommunalvalet någonsin!

 

Det gäller att hitta de lokala frågorna som engagerar. I varje kommun och region finns det egna frågor. Och här, bästa SFP:are, behövs ni alla! Vi måste hitta frågorna som engagerar i alla kommuner, från Hangö till Utsjoki. Hjälp oss att hitta dem, berätta och kom med idéer och tankar. Vi ska ta vara på all den lokala kännedom som finns.

 

Hur kan vi veta vad som är viktigt för våra väljare? Jo, vi behöver kommunicera med dem, träffa dem, tala med dem, lära känna deras vardag. Nu gäller det att synas på fältet, i insändarspalterna, på sociala medier och genom olika distansevenemang. För mig som partiordförande, liksom för våra riksdagsledamöter, är det också viktigt att hinna träffa er och vara ute på fältet tillsammans med er.

 

 

Hyvät ystävät, haluan että RKP kasvaa puolueena koko Suomessa. Ja siihen meillä on loistava mahdollisuus. Suomalaisen politiikan keskikentällä on nyt tilaa aidosti liberaalille puolueelle, jonka arvopohja käytännössä näkyy sen teoissa, eikä pelkästään periaateohjelmissa. RKP on oikea vaihtoehto kaikille, jotka myös juhlapuheiden ulkopuolella arvostavat demokraattista oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

 

Kaikille, jotka ymmärtävät, että hyvinvointi on luotava yrittäjyyden ja työnteon kautta ennen kuin se voidaan jakaa. Ja kaikille, jotka ajattelevat, että ketään ei tulee jättää yksin, jokaisesta on pidettävä huolta, vauvasta vaariin. Mutta jotka samalla tunnistavat, että kestävä talous on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden paras turva ja, että yhteiskuntamme ongelmia ei ratkaista pelkästään veroja korottamalla. Ja jotka näkevät, että kaksikielisyys ja yhteiskunnan monimuotoisuus ovat rikkaus, eivätkä taakka.

 

RKP on paras vaihtoehto kaikille, jotka valitsevat kansainvälisyyden sulkeutuneisuuden sijaan ja joiden mielestä toimintakykyinen EU on aina vientivetoisen Suomen etu. Ja myös niille joiden mielestä vastuullinen, tulevaisuuteen suuntautuva ilmastopolitiikka on myös muuta kuin symbolivoittojen hehkutus somessa.

 

Toivon, että tulevissa vaaleissa kaikista suomalaisista tuntuisi luonnolliselta ja turvalliselta äänestää RKP:tä. Siksi meillä tulee seuraavissa kunnallisvaaleissa olla ehdokkaita ympäri Suomea, monella uudella paikkakunnalla. Meidän tulee olla läsnä suuremmassa osassa Suomen kuntia kuin koskaan aikaisemmin. Ja haluankin toivottaa kaikki uudet kuntavaaliehdokkaat ja muut kiinnostuneet tervetulleeksi rakentamaan vielä parempaa Suomea.

Bästa SFP:are,

Vad får ditt hjärta att sjunga? Vad gör dig lycklig? Vad gör dina medmänniskor lyckliga? Hur skapar vi ett samhällsklimat där vi ställer de här frågorna på morgon då vi stiger upp?

 

Jag blir lycklig av att få jobba med er, att få leda detta parti. Jag blir lycklig av att få vara med familj och vänner. Och jag brinner för att vara med och skapa ett bättre Finland, att kunna göra skillnad, att kunna träffa människor, att ta till mig deras bekymmer och söka lösningar. Mitt hjärta sjunger när barnet som känt sig utanför och mobbad igen skrattar och ler. När den äldre som varit orolig att förlora synen, får operationen gjord och kan se bättre igen. Då ensamförsörjaren som varit utan jobb äntligen hittar vägen framåt. Då företagaren som på grund av coronakrisen nästan gav upp, ser nytt ljus i tunneln. När rättvisa skipas och människor känner att samhället stöder dem.

 

Bästa vänner,

Skogen färgas av rött, gult, grönt och orange. Löven faller och solens strålar söker sig in genom trädkronorna. För mig finns det en särskild ro i skogen. Jag njuter av naturens säsonger. Att jag från år till år kan se samma träd på samma ställen. Att kantarellerna kommer upp där jag också hittade dem när jag var barn. Att allting är likadant, men att allting också ändras. Nu har vi alla chanser att förnya Finland.  Vi måste bara se till att vi gör det.