Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser

19.01.2021 kl. 16:41
Henriksson och Bergqvist säger att fungerande förbindelser är oerhört viktiga för skärgårdens livskraft, företagsamhet och näringslivets utveckling.

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Sandra
Bergqvist besökte i dag Kimitoön. På dagens agenda var bland annat besök till Salmonfarm i Kasnäs samt ett möte med Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén och Kimitoöns tf. kommundirektör Erika Strandberg.

– Jag efterlyser en mycket snabb lösning för ett nybygge av Rävsundsbron, vars livslängd håller på att ta slut. Utan den enda vägförbindelsen till fastlandet sitter över 15 000 personer och 1 300 företag fast. Bland dem Finnsementtis fabrik som från Pargas levererar cement till en stor del av alla byggen i södra Finland. Det är mycket som stannar direkt om bron inte kan ta tunga transporter, säger Henriksson. 

I fjol arbetade Svenska folkpartiet hårt med att få fram medel till planeringen av Pargasleden, som är ett viktigt projekt för hela skärgården. 

– Det är viktigt att planeringen nu snart blir klar. Leden är livsviktig för såväl inflyttning som industri. Pargasleden har, liksom Rävsundsbron, stor betydelse för bland annat byggnadsindustrin i hela södra Finland, säger Henriksson.

Lokala satsningar på inflyttning och distansarbete ger resultat

– Kimitoön har under coronaåret gjort en hel del lyckade lokala åtgärder som dels ökat inflyttningen och dels förbättrat nätförbindelserna i kommunen. Lösningen att allokera om resurser från evenemang till inflyttningsåtgärder resulterade i upp till 50 nya invånare per månad, och kampanjen fortsätter, säger Bergqvist. 

– I fjärde tilläggsbudgeten finns det skrivningar om möjlig finansiering för skärgårdens lättrafikleder. Det här skulle kunna gynna både Pargas och Kimitoön, avslutar Bergqvist.