ÖT: Kommunerna behöver ansvarstagande beslutsfattare

06.02.2021 kl. 08:21
Kolumnen publicerades i ÖT 6.2.

Riksdagsarbetet har kört igång igen på allvar. I onsdags öppnade republikens president riksmötet inför en tom plenisal. Endast han och riksdagens talman var fysiskt på plats. Själv satt jag i mitt arbetsrum på justitieministeriet och lyssnade på talen på distans. En märklig känsla men samtidigt mycket betecknande för den besynnerliga tid vi lever i.

 

Medan riksdagsarbetet haft paus, har regeringen jobbat på. Vi har mycket på agendan förutom hanteringen av Corona-situationen. Jag är ändå glad att vi min ministerkollega Thomas Blomqvist hade möjlighet att besöka Karleby och Jakobstad förra veckan. Själv hann jag också med en visit i Kronoby.

 

Med ansiktsmask och tillräckliga avstånd var det möjligt att besöka centralsjukhuset i Karleby och  träffa ledningen för för Soite och Karleby stad. Självskrivet tema var social- och hälsovårdsreformen som nu är i behandling i riksdagen, men förstås också Corona-situationen. Mellersta Österbotten och Karlebyregionen har klarat av den mycket bra så här långt och det ska alla invånare ha ett stort tack för.

 

Regeringen har nyligen godkänt en förordning som i praktiken betyder att MÖCS i Karleby kan fortsätta med sin relativt omfattande kirurgi. Det är jag mycket nöjd över och vi fick också ett varmt tack för att hoten som fanns mot sjukhuset nu är undanröjda. Det är också klart att Kronobyborna i framtiden ska kunna få sin vård i Karleby. SFP har aktivt i regeringen jobbat för den saken. Att Vasa centralsjukhus därtill får ansvar för den nationella utvecklingen av klient- och patientsäkerheten är en ytterligare vinst och det arbetet ska naturligtvis gagna patienterna i hela landet.

 

I och med den nya vårdreformen övergår ansvaret för  social- och hälsovården till välfärdsområdena 2023. Såväl Mellersta Österbotten som Österbotten är väl förberedda för denna omställning. I kommunerna kommer fokus att framöver ligga på andra viktiga frågor som är nära kommuninvånarna. Skola, dagvård, kultur- och idrottsfrågor samt till exempel näringslivsutveckling, markplanering och lokalt klimatarbete liksom förstås ekonomin. Företagens verksamhetsförutsättningar kommer också fortsättningsvis att behöva skötas av stads- och kommunfullmäktige. Helt klart är att det även framöver behövs ansvarstagande beslutsfattare, och därför är vårens kommunalval ytterst viktigt. Jag uppmanar alla och envar att fundera på att ställa upp i valet. Det handlar om att bygga närsamhälle som påverkar allas vår vardag.

 

Vi behöver ett positivt samhällsklimat, där man hellre söker lösningar istället för motsättningar. Detta tema lyfte också republikens president Sauli Niinistö upp under sitt tal på riksmötets öppnande i onsdags. Klart är att vi riksdagsledamöter i alla partier har ett särskilt ansvar gentemot folket vi representerar, och att vi bör uppträda värdigt såväl inne i plenisalen som utanför den. Trakasserier och hot ska under inga som helst omständigheter accepteras. Samtidigt gäller det för var och en att tänka efter före man börjar följa med strömmen. Speciellt på sociala media.

 

 

Anna-Maja Henriksson
SFP:s partiordförande, justitieminister