Henriksson: Finland behöver en tydlig stadspolitik

09.02.2021 kl. 18:00
Svenska folkpartiet lanserade i dag sitt stadspolitiska program. I programmet framhäver partiet behovet av mångsidig och tydlig stadspolitik, och värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Finland behöver både starka stadsregioner och en levande landsbygd.
- I vårt stadspolitiska program lyfter vi fram städernas betydelse för hela Finlands ekonomi, tillväxt och sysselsättning. Vi betonar också vikten av att städerna är trivsamma och trygga för alla invånare som bor där. Fungerande infrastruktur, så som flygfält, hamnar och järnvägar, är i nyckelroll för ett framgångsrikt näringsliv. Också här är ett gott samarbete mellan staten, städerna och näringslivet viktigt, säger Henriksson. 

- I många städer är bristen på kunnig arbetskraft en stor utmaning. Därför vill vi att behovsprövningen av utländsk arbetskraft slopas. Tillståndsprocesserna borde inte heller ta mer än en månad. För att Finland ska vara ett attraktivt alternativ för utländska experter och deras familjer måste det finnas internationella skolor och daghem i städerna.

Henriksson påpekar att det behövs en fungerande svensk förvaltning och bättre koordinering av serviceutbudet för att trygga den svenskspråkiga servicen för invånarna i huvudstadsregionen. SFP efterlyser en strategi för den svenska servicen i huvudstadsregionen.

- Olika evenemang och tillställningar är en viktig del av stadslivet och gemenskapen i städerna. Just nu är det inte aktuellt att ordna olika fysiska evenemang, men då läget igen tillåter tycker vi att både kommersiella och icke-kommersiella aktörer ska ha möjlighet att arrangera tillställningar utan onödig byråkrati, säger Henriksson. 

Regeringsprogrammet fastslår att Finland ska vara klimatneutralt år 2035. SFP vill att Finlands städer ska vara klimatneutrala redan år 2030.

- Vi är alltid steget före. Men för att vi ska nå detta mål måste samarbetet mellan staten och städerna fungera bra. Det ska vara lätt att göra klimatmässigt hållbara val i vardagen, gällande allt från konsumtion, återvinning och återanvändning till att kollektivtrafiken fungerar. Vi vill också förnya bilparken genom att främja utsläppssnåla personbilar, exempelvis genom att bygga ut laddnings- och distributionsinfrastrukturen, säger Henriksson.

- Vi eftersträvar också stadsplanering där olika boendeformer blandas inom samma stadsdel. Vi vill se mångsidiga boende- och livsmiljöer med ett tillräckligt utbud av hyresbostäder till skälig hyresnivå. 

SFP:s stadspolitiska program