Henriksson efterlyser tvåårigt försök med höjt hushållsavdrag

13.02.2021 kl. 11:00
Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vill ha ett tvåårigt försök med utvidgat användningsområde för hushållsavdraget samt en betydande höjning av beloppet. I sitt tal på SFP:s partifullmäktige i dag lördag sade Henriksson att beloppet exempelvis kunde vara 7 500 euro.

– Jag är övertygad om att ett höjt hushållsavdrag skulle höja sysselsättningsgraden. När hushållen köper mera tjänster gynnas företagen. Den undersökning som för någon vecka sedan publicerades och enligt vilken att ett höjt hushållsavdrag inte stöder en högre sysselsättning behöver synas lite mera i sömmarna. Man har uttryckligen tittat på läget i Sverige 2007 och i Finland 2009. Det var just under finanskrisen och nu över tio år senare är läget ett annat. Undersökningar i Sverige påvisar dessutom motsatt resultat. Det är klart att ifall familjer kan anställa hjälpande händer i vardagen eller äldre kan köpa tjänster för stöd i hemmet, så är följden att fler sysselsätts och det skapas fler arbetsplatser, säger Henriksson. 

– Att tro att alla skulle köpa tjänsterna på samma sätt utan hushållsavdrag, är nog inte realistiskt. För medelinkomsttagarna har avdraget betydelse, slår Henriksson fast. 

Henriksson påpekade även den oroväckande utvecklingen av sämre kunskaper i svenska hos tjänstemän inom statsapparaten. Hon påpekade att ett stort antal tjänstemän som talar en god svenska går i pension, och att de nya som kommer in ofta har betydligt svagare kunskaper i svenska. 

– Då det andra inhemska språket i studentexamen slopades år 2004, gick det precis som vi i SFP befarade. Språkkunskaperna minskade överlag. Därtill krävs det för statliga tjänster ofta fullständiga kunskaper i finska, men enbart nöjaktiga i svenska. Språkkompetenskraven borde ses över områdesvis för att se till att lagens bokstav om rätt till service på såväl svenska som finska också i framtiden ska kunna förverkligas. Jag ser också fram emot att undervisnings- och kulturministeriet påbörjar arbetet med utredningen om att återinföra studentsvenskan, i enlighet med regeringsprogrammet, säger Henriksson.

– Kommunalvalet handlar om min och din vardag. Det handlar om att bygga vårt eget närsamhälle. Svenska folkpartiet vill att alla kommuninvånare trivs i sin hemkommun och känner sig trygga, och att servicen fungerar då man behöver den. Vi vill ha fungerande mentalvårdstjänster. Coronatiden har tärt på oss alla. Det tragiska fallet i Forsby i Helsingfors med pojken som blev misshandlad till döds efter år av mobbning visar på ett misslyckande för hela samhället. Nu behövs ordentliga satsningar på barn och ungas mentala hälsa. Därför borde också psykoterapiutbildningen liksom annan utbildning vara avgiftsfri, slår Henriksson fast.