Sydin: Det var inte lätt beslut att skjuta upp valet

13.03.2021 kl. 08:45
Kolumnen publicerades i Sydin 13.3.

Vissa dagar är tyngre än andra. En sådan dag fick jag uppleva förra lördagen. Men som minister och riksdagsledamot måste man kunna vara med och fatta också svåra beslut.

 

Jag kan förstå att beslutet att flytta kommunalvalet för många kom som en överraskning. Så var det också för mig. När jag gick in i mötet med partisekreterarna förra fredagen, var justitieministeriets bottenförslag att valet hålls som planerat den 18 april. Men på mötet lyfte Institutet för hälsa och välfärd (THL) upp att epidemiläget hade försämrats betydligt. THL bedömde att det är troligt att epidemiläget är lugnare i månadsskiftet maj-juni än det är den 18 april.

 

Riskerna för att valet i april skulle misslyckas hade ökat. Under dessa omständigheter fanns det en verklig risk för att valdeltagandet skulle minska och att valets legitimitet därför också skulle lida. I en demokrati är tröskeln att flytta ett val oerhört hög. Men när justitieministeriets tjänstemän på tjänstemannaansvar på basis av bl.a. THL:s bedömning säger att det inte längre är möjligt att ordna valet på ett hälsosäkert sätt, ja då måste man lyssna. Och åtta av nio riksdagspartier beslöt på basis av detta att det är säkrare att skjuta upp valet till 13 juni.

 

Till sommaren bedömer THL att coronaläget är bättre. Ingen kan förstås veta detta med säkerhet. Men i månadsskiftet maj-juni har riskgrupperna och 70-plussarna i stor omfattning hunnit vaccineras. Coronaviruset verkar också förekomma mindre sällan på sommaren. Det finns inte heller någon orsak att flytta valet mer än nödvändigt. Och när valet nu flyttas med ett par månader känns det också mera som samma val, så att partiernas och kandidaternas hårda arbete hittills inte går till spillo.

 

Justitieministeriet har redan länge jobbat tillsammans med THL för att valet ska kunna ordnas på ett så hälsosäkert sätt som möjligt. Alla vallokaler ska ha tillräckliga avstånd, handsprit och ansiktsskydd ska finnas tillgängliga. Kommunerna har också fått anvisningar om att försöka ordna utomhus röstning och drive-in möjligheter. De valfunktionärer som ska sköta  hemmaröstningen ska få vaccin.  För att se till att så många som möjligt kan rösta trots coronaläget kommer vi också att förlänga förhandsröstningen till två veckor. Kommunerna kommer att kompenseras för de extra kostnaderna som ett hälsosäkert val medför.

 

Hela denna vecka har justitieministeriet jobbat med lagförslaget som gäller flyttande av valet och regeringen gav det nu i fredags till riksdagen.  Avslutningsvis vill jag säga att förra lördagens beslut att flytta valet  inte var lätt. Men åtta av nio riksdagspartier var av samma åsikt. Bara Sannfinländarna tyckte annorlunda. Jag anser att detta ur demokratisynvinkel var det enda rätta och ansvarsfulla beslutet i denna situation.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP