Henriksson: Programmet för hållbar tillväxt ska ses som en möjlighet att förnya Finland

15.03.2021 kl. 15:30
Regeringen presenterade idag Finlands preliminära program för hållbar tillväxt och återhämtning. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, som representerat SFP i ministergruppen, ser stora möjligheter för Finland att bli föregångare i till exempel grön omställning.

Av programmets finansiering, som nu omfattar en helhet på cirka 2,1 mrd €, går hälften till grön omställning, en fjärdedel till digitalisering samt nästan 500 miljoner euro till forskning och utveckling.

– Detta är en storsatsning, som ska ses som en möjlighet att förnya Finland. Det är en möjlighet för oss att göra betydande insatser för att minska på växthusgaser, ökad produktivitet och tillväxt, höja sysselsättningen, försnabba tillgången till vård och främja jämställdhet. Jag är övertygad om att insatser på just dessa områden är det som stöder att få Finland på fötterna igen efter coronapandemin. I dessa helheter är grön omställning och digitalisering genomgripande i nästan alla pelare, säger Henriksson. 

– Vi i regeringen, vetenskapen, näringslivet och många andra är övertygade om att det är investeringar i de här sektorerna som hjälper oss att motverka en mängd utmaningar vi står inför. Samtidigt ger de oss också möjligheter till tillväxt. Det är nu det finns momentum för att sätta i rullning goda nya initiativ, som för med sig tillväxt och innovationer och leder till att vårt samhälle blir allt mer hållbart. Det ligger i varje finländares intresse att ta vara på detta momentum.

Programmet kommer ännu att få respons av EU-kommissionen innan den slutliga versionen skickas till kommissionen i slutet av april.