ÖT: Brev från Ständerhuset

01.05.2021 kl. 08:00
Kolumnen publicerades i ÖT 1.5.

”Hejsan morsan, hejsan stabben, det är brev från älsklingsgrabben, vi har kul på kolonien..” Så här börjar folkvisan ”Brev från kolonien” av Cornelis Vreeswijk. Den känns som en passande visa för att beskriva de senaste veckorna på Ständerhuset. Kvintettens egen lägergård, därifrån jag hade kunnat skicka en hel del brev med varierande innehåll. Breven kunde ha handlat om allt från nattliga tuffa förhandlingar, till ljuspunkten på dagen som var de otroligt goda bullarna som serveras på Ständerhuset.

 

Sällan har en ramria dragit ut på tiden så mycket som denna, men vi lever ju också i ovanliga tider. Efter allt vi varit med om de senaste tio dagarna är jag glad att vi nu kan säga att vi har ett resultat och att vi har en funktionsduglig regering. Regeringskrisen är avvärjd. 

 

Vi samlades till halvtidsria under speciella omständigheter. Vi lever i ett brytningsskede av coronapandemin, en pandemi som har drabbat hela världen. I Finland har antalet fall sjunkit och vaccinationstäckningsgraden ökar ständigt. Vi har gjort en s.k. exitplan för hur vi stegvis ska avlägsna de begränsningar och rekommendationer som finns. Vi ser fram emot att världen så småningom ”kommer igång” igen och världsekonomin liksom Finlands ekonomi förväntas sätta fart i år. Vi får vara nöjda över att Finland i internationella jämförelser klarat sig bra både när man ser till hur många som insjuknat i coronan som till ekonomin. Samtidigt har vi många branscher som fortfarande lider i coronapandemins sviter och som behöver stöd. Det var ett mycket viktigt beslut som vi gjorde förra veckan när vi i regeringen beslöt att ge ett omfattande stödpaket till kulturen, idrotten och evenemangsbranschen.

 

För Finlands bästa är det viktigt att vi har stabilitet i landet. Det sista vi hade behövt i detta läge är ett nyval. Vi behöver en regering som kan fatta beslut om inte bara bekämpningen av coronaviruset men också allt det andra som vi har på kommande de två följande åren. Jag är glad att alla fem partiledare i regeringen slutligen insåg att det för landets väl och ve är nödvändigt att hitta en lösning tillsammans.

För oss i SFP är det viktigt att vi nu har ett resultat som stärker företagens verksamhetsförutsättningar, att vi har beslut som stärker vår sysselsättning och ger oss fler arbetstillfällen på sikt samtidigt som vi har en konkurrenskraftig beskattning för näringslivet. Vi höjer varken skatterna för företag eller på arbete. Vi behöver kunna förnya oss, göra reformer och skapa tillväxt. Vi ska föra en hållbar politik, både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. För mig och SFP var det också mycket viktigt att vi fattade ett beslut om att utveckla hushållsavdraget. Den som byter ut sin oljepanna nästa år kan få ett avdrag på upp till 3500 €. För att bedöma hushållsavdragets sysselsättande effekter besluts det i samband med höstens budgetförhandlingar om detaljerna kring ett tvåårigt försök, som skulle gälla hushålls- och vårdtjänster. Det här kommer att stärka småföretagarnas sysselsättningsmöjligheter och det är något som vi i SFP jobbat hårt för.

 

Slutligen är jag glad att Österbotten nu är tillbaka i den s.k. basfasen och att vi i regeringen kunnat fatta beslut om att förlänga restaurangernas öppethållningstider här. Vi går mot våren och ljusare tider!

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP