Henriksson: Nu ser vi ljuset för nya broar till Pargas - ett viktigt etappmål i hamn

07.05.2021 kl. 18:30
I Finansministeriets bottenförslag till tredje tilläggsbudget föreslås att Rävsundsbron och Hessundsbron förnyas. Trafikledsverket föreslås få fullmakt att ingå avtal om projektet.
- Det här är ett projekt vi i SFP sett som absolut nödvändigt och som vi länge arbetat för. Broarnas livslängd håller på att ta slut och utan den enda vägförbindelsen till fastlandet skulle över 15 000 personer och 1 300 företag vara isolerade. Det är mycket som stannar direkt om trafiken på broarna skulle begränsas exempelvis så att tunga transporter inte tillåts, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

En förnyelse av broarna behövs för att garantera att huvudtrafikleden för Åbolands skärgård fungerar. Fungerade infrastruktur ger också förutsättningar för nya aktörer att etablera sig i regionen.

- Under mitt besök till Pargas i januari diskuterade vi behovet av fungerande förbindelser för skärgårdens livskraft, företagsamhet och näringslivets utveckling. Dessutom skulle hela byggnadsindustrin i södra Finland stanna upp nästan helt om inte cementtransporterna från Pargas kunde tryggas, konstaterar Henriksson. 

- Jag vill rikta ett varmt tack också till trafik- och kommunikationsminister Harakka för gott samarbete i frågan. 

Förhandlingarna om tredje tilläggsbudgeten förs snart inom regeringen och tanken är att budgetförslaget ska ges till riksdagen inom maj månad.