Anna-Maja Henriksson: Finansministeriets förslag om att höja hushållsavdraget är mycket välkommet

12.08.2021 kl. 14:16
SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med finansministeriets förslag om ett tvåårigt försök där hushållsavdraget höjs märkbart.
- Jag är väldigt glad över finansministeriets förslag om ett tvåårigt försök där hushållsavdraget höjs märkbart. Detta har jag och SFP jobbat länge före. Jag är nöjd att SFP:s målmedvetna arbete för att höja hushållsavdraget nu ger resultat. Jag vill tacka finansminister Saarikko för detta utmärkta förslag, säger justitieminister Henriksson.

- Detta förslag är väldigt viktigt med tanke på sysselsättningen. Jag är övertygad att ett högre hushållsavdrag skulle höja sysselsättningsgraden. När hushållen köper mer tjänster gynnas företagen. Det är viktigt att minnas att nya arbetsplatser skapas fram för allt i små- och medelstora företag. I och med detta förslag skapas en situation där alla vinner – företagen, arbetstagarna och hushållen.

I finansministeriets förslag förverkligas det tvååriga försöket med hushållsavdraget enligt den modell som var upp i samband med regeringens halvtidsria våren 2021: Hushållsavdragets maximibelopp för hushållsarbete samt  vård- och omsorgsarbete höjs från 2250 euro till 3500 euro samt den avdragbara andelen från 40 till 60 procent.
Hushållsavdraget höjs också i motsvarande grad åren 2022-2027 gällande ersättande av oljeuppvärmning