ÖT: SFP jobbar för ett klimatneutralt Finland 2035 varje dag

06.09.2021 kl. 10:28
Debattartikeln publicerades i ÖT 6.9.

Sofie Stara frågar i en ledare i ÖT (3.9) varför jag backar från partiets klimatprogram?  Det gör jag inte. Tvärtom.

 

Intervjun med mig i Helsingin Sanomat som ledaren hänvisar till handlade uttryckligen om den kommande budgetrian och vilka frågor SFP  lyfter fram. Till saken hör att budgetrian handlar om att komma överens om hur Finland ska finansiera bl.a skola, vård, omsorg, polis och rättsväsende under det kommande året. Den handlar också om hurudan skattepolitik vi ska föra och hur vi ska få landets ekonomi i balans. Klimatfrågorna kommer också självklart att vara med på regeringens agenda liksom frågorna om hur vi höjer sysselsättningen och får fler mänskor i jobb i vårt land.

 

Till saken hör också att regeringen har ett antal arbetsgrupper som jobbar med dessa frågor. För goda beslut behövs god beredning och konsekvensanalys.

 

Budgetrian går av stapeln den 7 och 8 september. Min uppfattning före rian är att alla de utredningar regeringen behöver för att fatta samtliga beslut  på klimatområdet, inte nödvändigtvis blir klara till det. SFP vill grunda sitt beslutsfattande på fakta och vara säkra att de åtgärder man föreslår också leder till önskat resultat. Att till exempel slopa återbäring av energiskatt för bönderna leder knappast till att våra traktorer i morgon genast kan köra med ett fossilfritt bränsle.  Tvärtom leder det till ett reellt inkomstbortfall hos jordbrukarkåren. Det är den här typen av konsekvensbedömningar som måste göras och som man måste förstå då frågan lyfts på förhandlingsbordet. Det som kan låta bra kan falla ut på ett sätt som inte påverkar klimatet nämnvärt i gynnsam riktning utan enbart försämrar i detta fall jordbrukets redan nu utmanande lönsamhet.

  

Regeringens klimatmål är liksom SFP:s mål ambitiöst. Klimatuppvärmningen är ett faktum. Vi sitter alla i samma båt och behöver hitta lösningar lokalt, regionalt, nationellt och på det globala planet som hindrar jordklotets uppvärmning och gör att kommande generationer har en planet som de kan leva på. Därför behöver vi åtgärder inom många sektorer. Det handlar om att komma bort från fossila bränslen, det handlar om att minska utsläppen i trafiken, det handlar om att bygga klimatsmart och använda mera trä, det handlar om att bädda för biogas och andra fossilfria bränslen också för arbetsmaskinerna på våra åkrar.

 

I HS intervjun för en dryg vecka sedan, ville jag framförallt föra fram det att vi kanske inte just under budgetrian har allt bakgrundsmaterial vi behöver och att det därför också finns andra dagar på året då besluten kan fattas.  Men jag förstår att det kan uppfattas fel. Min avsikt var inte på något sätt att förringa behovet av klimatåtgärder. Har vi till rian fått fram tillräckligt med beslutsunderlag, är det klart att vi ska fatta beslut.

 

Anna-Maja Henriksson

Partiordförande, SFP