ÅU: Hög tid att ta coronavaccinet!

30.10.2021 kl. 07:31
Kolumnen publicerades i ÅU 30.10.

 

Det är mycket på gång. I måndags deltog jag i regeringens seminarium som en del av EU:s framtidskonferens, ”Europa är vi”. Det handlar om att höra medborgarna i EU om teman som berör Europa och vår gemensamma framtid. Temat i måndags var delaktighet och jag fick diskutera vikten av att vi i Finland håller vår höga tillit till demokratin och hur vi ska få fler att vilja engagera sig i samhällsdebatten. På seminariet i Vasa deltog ett hundratal personer. Många av dessa var unga personer och vi fick tillsammans fundera på hur vi ska stärka ungas deltagande och öka deras intresse för politik.

 

På onsdagen hade jag fyra remissdebatter i riksdagens plenum, varav en av dem var ett lagförslag om att det ska bli möjligt att rösta på garnisonerna. Det här gör det lättare för unga män och kvinnor att rösta. Något som efterfrågats från beväringarnas håll. Lagen blir permanent och i välfärdsområdesvalet i januari ska man då till exempel få rösta vid Nylands brigad.

 

Plenisalen är igen full av liv och debattglada riksdagsledamöter tack vare att vi nu kunnat släppa de coronarestriktionerna som vi tidigare har haft i riksdagen. Men vart är vi på väg då det gäller coronapandemin över lag? Fortfarande gäller att en hög vaccinationstäckning är nyckeln till framgång. Vi närmar oss en vaccinationstäckningsgrad på 80 procent, men ännu är det allt för många som inte tagit vaccinet. Viruset sprids och det sprids framförallt bland de ovaccinerade. THL har också nyligen kommit med krassa besked. Om man inte har fått vaccin och är vuxen, så kommer man med säkerhet att insjukna förr eller senare, och ju äldre man är dess allvarligare.

 

Den ovaccinerades risk att smittas är åtta gånger större än den vaccinerades och risken att man kommer att behöva sjukhusvård är 15-20 gånger högre hos den ovaccinerade. Av dem som nu vårdas på intensiven är merparten ovaccinerade. Vi kunde tidigare i veckan läsa i ÅU att hela 80 procent av dem som behövt vård på sjukhusavdelning och 90 procent av dem som behövt intensivvård har varit ovaccinerade. Jag är därför mycket glad att vi nu ser att intresset för att ta vaccinet ökat i Egentliga Finland den senaste veckan. Vaccinet skyddar både dig själv och andra. Så ta vaccinet om du inte ännu gjort det!


Det är också med oro jag följt med situationen på våra sjukhus. Totalt vårdas nu ett trettiotal patienter på intensivavdelningarna runt om i vårt land. I vissa fall har planerade operationer fått flyttas framåt för att det inte funnits tillräckligt mycket plats på intensiven. Bland annat tidigare riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos berättade förra veckan att hennes hjärtoperation inhiberades i sista stund på grund av att två icke vaccinerade patienter behövde platserna på intensiven vid ÅUCS. Det var bra att hon ändå kunde opereras följande dag. Hon är förstås inte den enda som drabbats.


Vårdpersonalen drar ett tungt lass och hur vi nu agerar härifrån framåt avgör hur vintern kommer se ut. Coronaviruset har visat sig vara mycket segt. Det kommer inte att försvinna i vinter eller nästa år. Därför hoppas jag att alla vi som kan ta vaccinet gör det. Vi är nyckelspelarna i kampen mot viruset. Lyckas vi få upp vaccinationstäckningen tillräckligt högt, ja då behövs heller inte coronapasset. Lyckas vi inte, blir coronaintyget vårt verktyg för att hålla samhället öppet så långt som möjligt. Det möjliggör att vi kan hålla evenemang och restauranger öppna när epidemiläget försämras.
 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, partiordförande SFP