Henriksson: Det viktiga arbetet med samernas sannings- och försoningskommission kan nu börja

28.10.2021 kl. 10:42
Regeringen har idag tillsatt Samernas sannings- och försoningskommission. Den oberoende och självständiga kommissionen har fått i uppdrag att identifiera och bedöma diskriminering och kränkningar av rättigheter mot samerna, till exempel statens assimilationspolitik.

– Det gläder mig att vi idag kunnat ta det här stora steget för att främja samernas rättigheter och ställning i vårt land. SFP har redan länge jobbat för att främja samernas rättigheter och jag är glad att vi nu ser resultat, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.  

– Sanningskommissionens uppdrag är viktigt, inte bara för att reda ut kränkningar i det förflutna, utan också för att utreda hur allt detta påverkar samerna idag, fortsätter Henriksson.

Sannings- och försoningskommissionen består av fem medlemmar: 

Sametinget representeras av Heikki J. Hyvärinen, doktorand, juris kandidat och Miina Seurujärvi, filosofie magister, skoltarnas byastämma av Irja Jefremoff, förvaltningsmagister. Kari Mäkinen, ärkebiskop emeritus, teologie doktor och Hannele Pokka, arbetslivsprofessor, juris doktor är utsedda av staten. 

 

Motsvarande försoningsarbete görs också i Norge och Sverige i olika former. 

Läs mer om kommissionens arbete: https://vnk.fi/-/saamelaisten-totuus-ja-sovintokomissio-aloittaa-tyonsa-suomessa?languageId=sv_SE