HBL: Vårdvalet handlar också om service på svenska!

06.11.2021 kl. 08:34
Debattartikeln publicerades i HBL 6.11.

Idag firar vi Svenska dagen. Modersmålets sång klingar runtom i vårt land på lokala fester och på Folktingets huvudfest på Åland. Vi har orsak att vara stolta över vårt modersmål och stolta över att få leva i ett land med två nationalspråk, svenska och finska.

 

Vi behöver ändå värna om det tvåspråkiga Finland varje dag. Hur väl de språkliga rättigheterna förverkligas i praktiken är det som räknas. Speciellt då du är sjuk och svag är det oerhört viktigt att kunna bli förstådd på sitt modersmål. Jag tror att många av oss, med svenska som modersmål, någon gång upplevt hur jobbigt det kan vara att man själv eller en närstående inte kunnat använda sitt eget språk. För barn och äldre kan det vara extra påfrestande. Därför är det också så viktigt, hur de kommande nya välfärdsområdena byggs upp. Därför är det så viktigt att det genast från början, finns mänskor runt de bord där besluten fattas som vet hur det är att tillhöra en språklig minoritet i praktiken och som har det genuina engagemang som krävs för att stå upp för de språkliga rättigheterna.

 

Saker och ting sköter sig inte av sig självt. Det behövs människor som sätter sig själva i blöt och också är villiga att ta striden om det krävs. När vi nu ska bygga upp de nya välfärdsområdena, där man kommer att fatta beslut om var det ska finnas hälsocentraler, hur servicestigarna till invånarna ska organiseras och hur man ska trygga vården också på svenska, ja då behövs Svenska folkpartiet med vid de borden.

 

Som justitieminister har jag haft glädjen att jobba med den nya nationalspråksstrategin, som snart kommer att se dagens ljus i form av ett principbeslut av regeringen. På samma sätt som Svenska folkpartiet jobbar målmedvetet i regeringen ska vi också jobba i de nya välfärdsområdena. Det handlar i slutändan om trygghet. Tryggheten att veta att det finns någon som på riktigt bryr sig.

 

Glad Svenska dagen!

 

Anna-Maja Henriksson

Partiordförande

Svenska Folkpartiet