Henriksson: Äntligen utbildas brandmän på svenska igen

18.11.2021 kl. 15:35
Regeringen har idag i samband med behandlingen av kompletterande budgetpropositionen föreslagit för riksdagen att 1,6 miljoner euro riktas till svenskspråkig räddningsutbildning. 
 
- Äntligen. Det är åratal sedan den senaste räddningsutbildningen ordnades i Finland och behovet är skriande. SFP har arbetat hårt för resurser till en svenskspråkig utbildning. De här resurserna förbättrar tillgången till svenskspråkig räddningspersonal också i framtiden både på fastlandet och på Åland, säger partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

Den svenskspråkiga kursen startar år 2022 med 30 studerande. Behovet av räddningspersonal är stor i hela landet, över 1000 under de kommande 10 åren. Av dessa 1000 borde närmare 300 vara svensk- eller tvåspråkiga. 
 
Läs mer om besluten i den kompletterande budgeten här