ÖT: Trygghet i livets alla svängar

20.11.2021 kl. 08:36
Kolumnen publicerades i ÖT 20.11.

Trygghet är för mig en av de mest grundläggande värderingarna i den politik jag gör. Känslan av trygghet är för var och en av oss individuell, men att politiskt arbeta för att förbättra tryggheten är något som stöder hela vårt samhälle. För mig handlar det om att hela tiden arbeta för trygghet och säkerhet på flera olika plan. Världen förändras och då måste vi också återkommande kunna analysera vilka förändringar vi har framför oss och hur de påverkar oss.

 

Då vi talar om trygghet och säkerhet går mångas tankar säkert ganska snabbt till nationell säkerhet och visst är det en viktig del av den stora bilden. Speciellt då det gäller vårt lands försvars- och säkerhetspolitik är en ständig omvärldsanalys viktig. Traditionella säkerhetshot är relevanta att beakta, men vi måste idag kunna tolka även olika hybridhot. Säkerhetsbilden är betydligt mer mångdimensionell idag än vad den varit bara för några år sedan. Därför är jag glad att vi inom kort kommer att kunna starta förnyelsen av beredskapslagen för att ännu bättre kunna förebygga kommande kriser och ha en moderniserad verktygsback i beredskap. En annan, finansiellt större investering, är införskaffningen av nya jaktplan, som ska ersätta Hornet-planen. Jag lägger stor vikt vid att vi i Finland upprätthåller ett trovärdigt försvar.

 

Trygghet handlar också om att vi ska kunna lita på att vi får hjälp då vi står inför oväntade utmaningar. Vi ska kunna lita på att bli förstådda då vi ringer nödnumret 112. I rättsprocesser ska vi kunna använda vårt modersmål utan risk för att bli missförstådda. Att få tala sitt språk är viktigt då man befinner sig mitt i en chockerande eller traumatisk situation. Lika viktigt som att personen som svarar på nödnumret ska förstå oss är att också räddningspersonalen kan kommunicera med oss. Det senare är tyvärr inte idag en självklarhet då det inte ordnats räddningskurser på svenska på många år. Nu ser vi ändå en liten förbättring då vi i regeringen i den kompletterande budgetpropositionen för 2022 den här veckan beslutat att det ska ordnas en regional räddningskurs på svenska. Det här är verkligen bra och nödvändigt och något jag, SFP och många organisationer som arbetar för det svenska i Finland jobbat för flera år.

 

Var och en av oss förtjänar speciellt att känna trygghet i hemmet, med våra allra närmaste. Samtidigt är våld mot kvinnor ett allvarligt problem i Finland. Därför är det viktigt att det i Finland äntligen inrättas en självständig och oberoende rapportör som bland annat följer hur lagstiftningen och arbetet mot våld fungerar.

 

Att upprätthålla trygghet i vårt samhälle handlar också om annat än att i olika krissituationer kunna lita på hjälp, rättvis behandling och säkerhet. Trygghet handlar också om att känna trygghet i vardagen. Våra barn ska få högklassig utbildning för att ges bästa möjliga förutsättningar inför framtiden. Vi ska som föräldrar samtidigt kunna lita på att våra barn är trygga i vardagen då vi fört dem till dagis, skolan eller olika hobbyer. Lika viktigt är att vi får vård och omsorg då vi behöver det.

 

Trygghet är centralt för var och en av oss för att vi ska kunna leva våra liv och må bra. Det behövs trygghet i alla skeden i livet och det behövs trygghet varje dag.

 

Anna-Maja Henriksson

 Justitieminister och SFP:s ordförande