Henriksson: Riksdagens julklappspengar möjliggör viktiga satsningar i Österbotten

10.12.2021 kl. 10:40
Riksdagens finansutskott har i dag presenterat listan på de projekt som beviljas så kallade julklappspengar. På listan finns många för Österbotten viktiga projekt. Bland annat får korsningen mellan riksväg 8 och riksväg 19 i Ytterjeppo ett planeringsanslag på 150 000 euro. 
- Jag är väldigt glad över att Svenska riksdagsgruppen i år igen lyckats säkra anslag för många viktiga projekt i Österbotten. Ytterjeppokorsningen har länge varit i behov av en förbättring. En förbättring av korsningen är oerhört viktig för näringslivet i nejden, men också för att öka trafiksäkerheten i området. Vi har länge arbetat för en förbättring och det är bra att det här arbetet nu kan sättas igång, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

Utöver anslag till Ytterjeppokorsningen får krigsskadeståndsskeppet Vega i Jakobstad 70 000 euro och Viexpo 150 000 euro. 

- Krigsskadeståndsskeppet Vega är en viktig del av den finländska skeppsbyggarhistorien och dess museiverksamhet visar med vilken precision och skicklighet man i tiderna byggde fartyg i Finland, säger Henriksson.

Julklappspengar har också beviljats till förbättringen av Blaxnäsvägen i Närpes, planeringen av gång- och cykelvägar i Malax, förbättringen av Perusvägen i Kristinestad samt förbättringen av Vassorvägen i Vörå och Korsholm. Alla dessa projekt är sådana som Svenska riksdagsgruppen arbetat för.

- Fungerande infrastruktur är A och O för en levande landsbygd. Att vägarna är i skick är viktigt för regionens befolkning och näringsliv, säger Henriksson.