ÖT: SFP vill utveckla de mindre sjukhusen – inte avveckla

21.01.2022 kl. 10:51
Debattartikeln publicerades i ÖT 21.1.

Svenska Folkpartiet går till välfärdsområdesval med klara budskap också om de mindre sjukhusens framtid. Sjukhus som Malmska i Jakobstad, Borgå sjukhus, Åbolands sjukhus och Ekenäs sjukhus behöver få utvecklas, inte avvecklas.

 

I Svenska Yles valdebatt kom KD:s representant Leo Byskata med klara besked vad gäller Kristdemokraternas syn. Han ansåg det klart att Malmska kommer att monteras ner och servicen centraliseras. Det är ett häpnadsväckande uttalande, och visar med all tydlighet att KD saknar visioner och engagemang då det gäller de mindre sjukhusen.

 

För mig och SFP är det fullständigt klart att Malmska har en viktig roll även framöver. Då vi nu bildar ett gemensamt område med centralsjukhuset i Vasa som den starka motorn inom den specialiserade sjukvården, ökar möjligheterna till specialisttjänster och konsultation också i Jakobstad. Ju fler patienter som kan få vård i Jakobstad, desto mer avlastar det också centralsjukhuset.


En av reformens stora möjligheter ligger just i att skapa nytt och göra mera tillsammans. Då socialvården, bashälsovården och specialsjukvården inklusive räddningsväsendet finns samlade under ett och samma stora paraply, kan också resurserna användas effektivare och det mångprofessionella samarbetet öka. 


Då regeringen Sipilä med Centern i spetsen och med Samlingspartiets och Sannfinländarnas starka uppbackning fattade beslut att förbjuda de mindre sjukhusen, som inte hör till ett universitetssjukhus, att göra dagkirurgiska operationer 2017 motsatte SFP sig detta i riksdagen och röstade mot förslaget. Vår målsättning nu är att utveckla välfärdsområdena så, att man inom områdena själv får fatta beslut om var man sköter till exempel mindre dagkirurgiska operationer. Vi har också aktivt jobbat för att trygga den allmänna dygnetruntjouren i Jakobstad, vilket vi lyckats med i den nuvarande regeringen. Jouren behövs absolut också framöver och det kommer vi naturligtvis att fortsätta jobba för. 

 

Sen är det självklart att centralsjukhusen såväl i Karleby som i Vasa är viktiga och samarbetet mellan områdena behöver vara gott.
 

Slutligen. För den som inte visste det kan det vara intressant att veta att marskalk Mannerheim i tiderna också vårdades på Malmska. Också mindre sjukhus har tidigare kunnat ha stor betydelse i vårt land. Med en lång historia av närservice och vård, med en engagerad och kunnig vårdpersonal som lever i tiden, finns alla möjligheter att utvecklas. Använd din röst på söndag!

Anna-Maja Henriksson
SFP:s partiordförande