Henriksson: Samernas rätt till vård på eget modersmål måste tryggas

06.02.2022 kl. 10:36
Idag är det samernas nationaldag. Dagen firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim.
– Dagen är en hyllning till samernas kultur och språk. En glädjens dag men samtidigt en påminnelse om att mycket arbete kvarstår för samernas jämlikhet, säger justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Nästa vecka inleder Samernas sannings- och försoningskommission sitt arbete. Sanningskommissionens uppdrag är viktigt, inte bara för att reda ut kränkningar i det förflutna, utan också för att utreda hur allt detta påverkar samerna idag. Kommissionens arbete handlar också om att bygga upp en bättre framtid.

Samernas rättigheter måste även tryggas och tas i beaktande inom de nya välfärdsområdet. SFP:s kandidater i välfärdsområdesvalet i Lappland gjorde ett bra val men det räckte tyvärr inte till någon ordinarie plats i välfärdsområdets fullmäktige.

– Samernas rätt till vård och omsorg på sitt eget modersmål måste tas i beaktande när det nya välfärdsområdet organiseras. Nu är det upp till de andra partierna att visa att vi tillsammans tryggar samernas rättigheter inom det nya välfärdsområdet, säger Henriksson.