Henriksson: Regeringen vill stärka finländska hamnarnas position i EU

17.02.2022 kl. 15:35
Regeringen har idag gett sitt förslag till Finlands ståndpunkt gällande kommissionens uppdatering av EU:s transportnätverk (TEN-T) till riksdagen. I praktiken påverkar nätverket också hur den nationella infrastrukturen utvecklas, bland annat möjligheterna att få EU-finansiering.
- Vi i SFP har målmedvetet jobbat för att Finland ska aktivt driva våra hamnars utvecklingsmöjligheter i EU. Det är klart att exempelvis Jakobstads och Kaskös hamnar borde behålla sin status i EU:s nätverk. Därför slår regeringen entydigt fast att arbetet för att bevara hamnarna i det nuvarande övergripande nätet ska fortsätta. Som ett exportdrivet land är hamnarna livsviktiga för hela Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Att vi har ett täckande nät av hamnar i hela landet är viktigt också för den regionala exportindustrin, så som i Österbotten, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Regeringens förslag ställer upp Finlands målsättningar i förhandlingarna med kommissionen. Enligt kommissionens förslag skulle hamnarna i Jakobstad och Kaskö riskera förlora sin nuvarande status i nätverket. Regeringen slår däremot fast att de hamnar som idag ingår i EU:s övergripande nät bör få behålla sin ställning även i fortsättningen. Regeringen vill också fortsätta arbeta för att både det övergripande nätet och stomnätet ska kunna utvidgas.

- Det är viktigt att vi i Finland utnyttjar de möjligheter som EU:s trafiknätverk ger, fortsätter minister Henriksson. Därför ska vi också fortsätta arbeta för att i framöver kunna utvidga nätet av hamnar i Det här är en viktig skrivning med tanke på till exempel Vasa hamn, men även Karleby och Hangö hamnar, fortsätter Henriksson.