Henriksson: Regeringen tryggar flygtrafiken till Kronoby

03.03.2022 kl. 14:45

Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten ett anslag på 17 miljoner euro för högst 9 månader för tryggande av de inhemska regionala flygförbindelser som inleddes år 2021. Det här betyder att trafiken mellan Helsingfors-Vanda flygplats och Karleby-Jakobstad tryggas i ytterligare 9 månader efter att nuvarande avtal tar slut i mitten av augusti i år. Övriga flygförbindelser som får stöd är trafiken från Helsingfors till Kajana, Kemi, Joensuu och Jyväskylä.

 

- I ett osäkert världsläge och ett läge där vi ännu ser coronapandemins effekter är det glädjande att kunna komma med beslut som ger framtidstro i regionerna. Karleby- och Jakobstadsregionen är ett nationellt viktigt industriområde med en stark och mångsidig exportindustri. För exporten och näringslivet är fungerande förbindelser och en god infrastruktur absolut nödvändiga. Det handlar i slutändan om  tryggande av arbetsplatser och livskraft i regionerna, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.