ÖT: Finlands framtida säkerhet

12.03.2022 kl. 07:20
Kolumnen publicerades i ÖT 12.3.

För två år sedan utlystes undantagsförhållanden i vårt land. Orsaken var ett envist virus, covid-19, som skulle bli vår objudna gäst såväl i Finland som i hela världen för flera år framåt. Vi har alla prövats hårt av coronatiden och vi hade inte ännu hunnit lägga den krisen helt bakom oss, före Putin och Ryssland slungade in oss i följande kris.

 

Putin tog kriget till Europa då han den 24 februari invaderade Ukraina. Rysslands agerande är så brutalt och så hänsynslöst att vi inte sett något liknande sedan andra världskriget. Över två miljoner mänskor flyr nu sitt hemland, de flesta kvinnor och barn. Krigets kalla ansikte visar sig varje dag i våra tv-rutor och på sociala medier. Ryssland och enbart Ryssland bär ansvar för all den grymhet som Ukraina och dess invånare nu utsätts för. Det får mig att må illa att se den ryska utrikesministern förneka att de ens skulle ha startat kriget mot Ukraina. Vi har svårt att förstå att man kan förvränga sanningen så totalt som Ryssland nu gör. Det kallas krigspropaganda och den matar man nu sitt eget folk med. Det gäller också att minnas att den ryska befolkningen i sig inte startade kriget, det gjorde Putin. Jag vet att många ryssar i Finland mår mycket dåligt av det som nu sker.

 

Senaste vecka deltog jag i EU:s justitieministrars möte i Bryssel. Jag konstaterade där att den  ryska invasionen av Ukraina är ett grovt brott mot internationell rätt men också ett angrepp mot hela Europas säkerhet. För allmänheten kan det vara intressant att veta att justitieministrarna tillsammans gav sitt stöd till den utredning som Internationella brottmålsdomstolen ICC inlett om misstänkta krigsbrott och brott mot mänskligheten i Ukraina.
 

Sanktionerna mot Ryssland har satt rubeln i fritt fall. Samtidigt skjuter oljepriset i höjden. Putins bränslepriser syns också hos oss. Det leder till problem för många finländare. Bland annat vårt redan hårt drabbade jordbruk men också exempelvis transportbranschen. Regeringen jobbar intensivt på alla plan och söker också lösningar tillsammans inom EU. Vi måste komma bort från beroendet av rysk energi. Fennovoimas projekt i Pyhäjoki kommer inte att gå vidare till regeringens bord den här perioden.

 

Varje minister vet att det nu handlar om för Finland oerhört viktiga beslut som vi har framför oss. Vi har övergått från coronapandemihantering till en helt ny krishantering. För kriget i Ukraina kommer få långt gående konsekvenser. Vårt absolut viktigaste uppdrag är att säkra Finlands och finländarnas trygghet nu, i morgon och på lång sikt. Vårt lands självständighet, suveränitet och självbestämmanderätt ska ingen någonsin få ta ifrån oss. Regeringen kommer därför att med en snabb tidtabell ge en redogörelse till riksdagen, med analyser av det nya säkerhetspolitiska läget som uppstått och olika säkerhetspolitiska alternativ. President Niinistös besök i Washington senaste vecka var betydelsefullt. President Joe Bidéns budskap att Natos dörr står öppen för Finland och Sverige var viktigt. I torsdags träffade jag presidenten tillsammans med mina partiordförandekolleger, Riksdagens talmän samt ordförandena för utrikes- och försvarsutskottet. Vi var överens om att processen framåt ska skötas grundligt men utan dröjsmål.

 

Svenska folkpartiet har en längre tid redan talat för ett Nato-medlemskap. Jag välkomnar en bred och aktiv diskussion nu. Den kommande våren blir avgörande. Det handlar om vår och hela Europas framtid och säkerhet.


Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, partiordförande SFP