ÖT: Rätt ska vara rätt

21.03.2022 kl. 11:11
Debattartikeln publicerades i ÖT 21.3.

Då regeringen 2014 tog ställning till Fennovoimas tillstånd röstade jag nej. Likaså röstade jag nej då riksdagen i december 2014 röstade om frågan. Carl Haglund, som då var partiordförande, var inte i det skedet riksdagsledamot. Av SFP:s riksdagsledamöter röstade sju av nio nej (Henriksson, Nylund, Wideroos, Donner, Nylander, Blomqvist, Gestrin), en röstade ja (Gästgivars) och en röstade blankt (Wallin).

På ledarplats skriver ÖT att det i princip bara var Vänsterförbundet, De Gröna och enstaka ledamöter från andra partier som röstade emot. Det stämmer alltså inte. (Bland VF fanns också en röst för). En överväldigande majoritet av svenska riksdagsgruppen röstade emot.

Rätt ska vara rätt och det är viktigt att läsarna får en korrekt bild av besluten.

Anna-Maja Henriksson
Partiordförande, SFP