Regeringen vill trygga energiförsörjningen och försnabba den gröna omställningen

07.04.2022 kl. 15:33
Henriksson om regeringens massiva gröna omställningspaket:
Regeringens ministerarbetsgrupp för beredskap har idag fattat beslut om en helhet för att trygga tillgängligheten av energi till ett skäligt pris. Dessutom beslöt ministerarbetsgruppen om en massiv åtgärdshelhet för att främja den gröna omställningen och ibruktagandet av ny teknologi.

– Den gröna omställningen är nu alldeles central. Vi behöver snabbt göra oss oberoende av rysk energi och samtidigt stärka Finlands självförsörjningsgrad och beredskap. Vi ska inte heller glömma att den gröna omställningen också är en stor möjlighet för vårt näringsliv och en viktig del i stävjandet av klimatförändringen, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Därför är det mycket viktigt att vi nu fattat beslut om åtgärder vars syfte är att försnabba investeringar gällande energi, att minska fossila bränslen som används i trafiken samt för att främja privathushållens och offentliga fastigheters klimatsmarta energilösningar.

Regeringens beslut omfattar en tilläggsfinansiering på ca 700 miljoner euro för att försnabba den gröna omställningen. Förra veckan beslöt regeringen om ett 126 miljoner euros paket för att främja den gröna omställningen inom jordbruket. Anna-Maja Henriksson betonar samtidigt starkt näringslivets och den privata sektorns roll i den gröna omställningen.

-  Det är ett massivt paket vi nu lanserar med en statlig satsning på totalt ca 800 miljoner euro. Avsikten med den här stora satsningen från statens sida, är att det ska leda till en ännu större satsning av den privata sektorn. De resurser för den gröna omställningen, klimatet och energiberedskapen är avsedda som katalysator för att få igång en stor och nödvändig förändring som samtidigt regenerar nya jobb i landet, säger Anna-Maja Henriksson.

En viktig del av främjandet av den gröna omställningen är smidiga, snabba och förutsägbara tillståndsprocesser. Henriksson är därför ytterst glad att regeringen i samband med ramrian i förrgår beslöt om ett paket för att försnabba behandlingen av tillståndsprocesser gällande den gröna omställningen.

-  Lagstiftningen kommer nu att ändras så att investeringar som gäller grön omställning ska få ett temporärt företräde i tillståndsbehandlingen. Dessutom kommer förvaltningsdomstolarna och tillståndsmyndigheterna att få tilläggsresurser för att försnabba behandlingen av ärenden. Som justitieminister välkomnar jag detta mycket varmt, säger Henriksson.

Regeringen beslöt idag också om ett åtgärdspaket för att trygga energiförsörjningen i Finland. Åtgärderna omfattar bland annat åtgärder för att främja tillgången av inhemskt träflis.

- Det är viktigt att vi ser framåt och gör beslut som garanterar att de finländska hemmen hålls varma också nästa vinter. Då importen av skogsflis från Ryssland nu inte är ett alternativ och då nyttjande av torv på grund av många olika orsaker minskat har vi tagit beslut som skall garantera att vi får ut mera skogsflis för energi från våra finländska skogar.  Vi beslöt höja de s.k. Kemera-stöden för skötsel av ung skog och insamling av energived tillbaka till den nivå de hade innan år 2015. Nu gäller det för skogsägarna att ta vara på den här möjligheten att samtidigt vidta skogsvårdande åtgärder som främjar landets beredskap och energiförsörjning, säger Anna-Maja Henriksson.

Ett mycket betydande beslut är också att regeringens finanspolitiska utskott beslöt idag att förorda att Finland tillsammans med Estland ska hyra ett LNG-terminalfartyg för att kapa av beroendet till de ryska gasrören och gasen.

Regeringspartierna beslöt också att temporärt sänka distributionsplikten för biobränsle med 7,5procentenheter åren 2022 och 2023. Detta beräknas påverka dieselpriset med en sänkning på ca 12 cent per liter.

- Den temporära sänkningen av distributionsplikten är en åtgärd som inverkar direkt på kort sikt och syns för konsumenten i form av skäligare priser vid bensin- eller dieselpumpen. Det här är en  viktig åtgärd för att lindra prishöjningarna för såväl yrkesbilister, företagen som för privathushållen, säger Anna-Maja Henriksson.