Henriksson diskuterade Nato-frågan med sin svenska partiordförandekollega Annie Lööf (C)

09.04.2022 kl. 14:45
SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson hade idag ett telefonsamtal med sin kollega Annie Lööf, Centerpartiet i Sverige.

– Vi uppdaterade varandra om situationen i våra respektive länder, gällande den säkerhetspolitiska diskussionen i Finland och Sverige. Jag berättade för min vän Annie, om vad som nu sker i Finland, att aktualitetsredogörelsen gällande säkerhetspolitiken ges till  riksdagen inom kort, och att partierna i Finland nu går grundliga diskussioner internt, berättar Henriksson.

Centern i Sverige och Svenska folkpartiet i Finland är för medlemskap i Nato.

– Såväl Annie som jag ser det som önskvärt att Finland och Sverige går sida vid sida och kunde hålla ungefär samma tidtabell då det gäller en eventuell Nato-medlemskapsansökan, säger Henriksson och konstaterar att  bägge länderna naturligtvis själva ändå måste  göra  sina egna beslut. För Finlands del ser jag det som uppenbart att beslut kommer att fattas under våren, avslutar Henriksson

Centern i Sverige är systerparti med Svenska Folkpartiet i Finland. Också Liberalerna i Sverige är SFP:s systerparti.