Henriksson om dagens TP-Utva: Det viktigaste beslut jag gjort som minister

15.05.2022 kl. 13:33
Republikens president och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet (TP-Utva) fattade idag beslut om att Finland ska söka medlemskap i försvarsalliansen Nato, efter att ha hört riksdagen.
Justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är medlem i ministergruppen och beskriver beslutet hon idag var med om att fatta som historiskt.

-Det känns som det största och viktigaste beslutet jag har varit med och fattat under min politiska karriär, denna dag kommer att gå till historien. Finland har alltid haft ett starkt försvar och dagens beslut har vi tagit för att ytterligare maximera vår säkerhet. Vi ansluter oss inte till Nato för att hota någon, utan för att säkerställa att de krigsfasor som tidigare generationer av finländare tvingats genomlida, aldrig någonsin igen ska hända i vårt land, säger justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Beslutet baserar sig på en grundlig politisk prövning och har ett brett stöd hos befolkningen samt de politiska partierna i riksdagen. För Svenska folkpartiet har medlemskap i Nato sedan länge varit vårt mål. Den nationella processen för att ansöka om medlemskap tog fart efter Rysslands brutala invasion av grannlandet Ukraina den 24 februari och de grymma brott mot mänskligheten Putins regim har utsatt Ukrainas folk för. 

-Ett Nato-medlemskap gör Finland till en del av försvarsalliansen. Vår viktigaste uppgift kommer fortfarande att vara att försvara vårt eget land. Samtidigt kommer vi som alla övriga Nato-länder att omfattas av säkerhetsgarantierna enligt Artikel 5, vilket i praktiken betyder att tröskeln för att anfalla vårt land stiger ytterligare, säger Henriksson. 

-Mina tankar denna dag går till de tappra ukrainare som kämpar för sitt liv, sitt land och sin självständighet. Vi ska fortsätta stöda dem och sedan hjälpa dem att bygga upp sitt land igen då kriget väl är slut, säger Henriksson.

De finländska myndigheterna är förberedda på eventuella försök att påverka Natomedlemskapsprocessen och man har beredskap att svara på eventuella påverkningsförsök på alla tänkbara sätt, också med hjälp av partnerländer.

-Nu för vi äntligen Finland till Nato. Det gäller nu för oss alla att hålla huvudet kallt och agera beslutsamt. Vi är ett självständigt folk som fattar självständiga beslut, säger Henriksson.