Anna-Maja Henrikssons tal i den historiska Nato-debatten

16.05.2022 kl. 14:14
Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson höll talet i egenskap av riksdagsledamot.
Värderade talman

Det mest värdefulla vi har är vår frihet och självständighet. Vår viktigaste uppgift som företrädare för Finlands folk, är att i varje sammanhang handla så att vi gör allt för att trygga Finlands suveränitet och folkets framtida trygghet och säkerhet.

När jag tänker tillbaka på min barndom, tänker jag att det viktigaste arv mina föräldrar gav mig, var vårt lands självständighet. Min far, liksom så många av hans jämnåriga, skickades till fronten för att försvara fosterlandet under andra världskriget.  Min mor, liksom så många andra unga sjuksköterskestuderande, tog hand om sårade soldater på krigssjukhus runt om i Finland. I Helsingfors, i Rovaniemi, i Jakobstad. Många finska soldater fick lägga livet till för att vi skulle få bo i ett självständigt land. Många blev skadade eller invalidiserade för livet. Men vi klarade det - tillsammans. Lilla Finland lyckades stå på sig mot anfallaren Sovjetunionen. Ett krig som satt sina spår i oss, och som gjort oss medvetna om att inget ska tas för givet. Ett krig som också gav oss lärdomen: ”aldrig mera ensam” som general Adolf Ehrnrooth uttryckte det.

Rysslands och Putins brutala invasion av Ukraina den 24 februari i år innebar en omedelbar förändring av det säkerhetspolitiska läget i Europa och för vårt eget land. Det är Rysslands uttalade mål att förändra Europas säkerhetsordning. Att Ryssland väljer att attackera ett fredligt grannland är ett allvarligt brott mot internationell rätt och mot mänskliga rättigheter. Invasionen kränker Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, och utgör ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet.

Jag och mitt parti Svenska Folkpartiet, har redan en längre tid varit för ett finländskt Nato-medlemskap. Det har varit uppenbart, att det är den bit som har fattats i vår säkerhetspalett. 1995 blev Finland medlem i EU. Det var ett ytterst viktigt steg, ett steg som tydligt markerade att Finland hör hemma i väst. Men EU är inte en försvarsallians. De flesta EU-länder är medlemmar av Nato, och att bygga upp en parallell organisation till Nato har inte i något skede varit aktuellt. Därför har Finland år för år intensifierat sitt försvarssamarbete med speciellt Sverige men också med Nato. Vi kan väl säga att vi kommit så långt man kan komma i Nato-kompanjonskapet utan att vara fullvärdig medlem. Men nu är det dags att ta steget ända ut. Det är dags för Finland att bli medlem av försvarsalliansen Nato och att göra det sida vid sida med vår goda granne Sverige. 
 
Finland behöver sitta med vid alla de bord där viktiga beslut för vårt lands framtid och Europa fattas. Och vi behöver söka det bästa och starkaste preventiva skydd vi kan få. Det ska vara så oattraktivt som möjligt för någon att ens tänka tanken att gå till militärt angrepp på vårt land.

Som fullvärdig Nato-medlem har Finland också mycket att ge. Vi har ett starkt eget försvar, som vi ska fortsätta satsa på. Vi har en stark försvarsvilja som är guld värd, och vi har tillsammans med Sverige och de övriga Nordiska länderna möjlighet att skapa stabilitet och trygghet tillsammans såväl i Östersjöregionen som i hela norra delen av Europa.

Värderade talman!

Det gäller att göra de rätta vägvalen i livet, och det gäller att göra de rätta vägvalen då när tillfället kommer. Finlands folk har med all tydlighet visat sitt starka stöd för att vi ska gå med i försvarsalliansen Nato. Partierna företrädda här i riksdagen har också med bred majoritet visat att det är den vägen vi ska välja. 10 av 10 ledamöter i svenska riksdagsgruppen stöder ett medlemskap. Statsledningen har klart och tydligt uttalat att det är det bästa för Finland och jag har själv länge varit övertygad om att det är det klokaste vi kan göra med tanke på säkerheten för vårt land i dag, i morgon och för kommande generationer. Vi vill maximera vår egen säkerhet. Vi vill inte vara ett hot mot någon. Tvärtom ska vi fortsätta som nation att jobba varje dag, för fred, frihet och mänskliga rättigheter.

Det är med stor tacksamhet jag tänker på alla dem som kämpade för vår självständighet under andra världskriget, och det är med stolthet jag ser tillbaka på den process vi tillsammans skapat för att nu kunna säga att Finland vill bli medlem i försvarsalliansen Nato. Låt oss skicka in ansökan sida vid sida med Sverige.