Henriksson: Våra barn och unga förtjänar bästa möjliga förutsättningar inför framtiden

20.05.2022 kl. 13:25
Idag har regeringen beslutat om ett förslag till årets andra tilläggsbudget för 2022 bland annat för att möta de behov som uppstått som följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För Svenska folkpartiets ordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson har det varit viktigt att lindra de negativa följderna som coronapandemin inneburit för barn och ungdomar.

- Under de senaste åren har jag varit speciellt orolig för hur pandemin har påverkat hur våra barn och unga mår. Det slutliga svaret har vi inte ännu, men det är vår skyldighet som beslutsfattare att ge våra barn och unga bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Därför har vi i regeringen idag valt att rikta ett större stödpaket till barn och unga för att stöda dem och minska på de negativa effekterna av coronapandemin, säger Henriksson.

 

Anslagen riktas till utbildningen i för- och grundskola, yrkesskola och gymnasium för att stödja inlärningen samt åtgärda de brister i lärande som uppstått på grund av pandemin. Extra anslag riktas också till ungdomsarbete i skolorna, motionsfrämjande satsningar och tillgänglighet till mentalvårdstjänster för barn och unga.

 

I den andra tilläggsbudgeten riktar regeringen också ett stödpaket till kollektivtrafiken, extra medel till dataskyddssedlar för små- och medelstora företag och för tryggande av rättsvården.


I tilläggsbudgeten ingår även de satsningar regeringen fattade beslut om i ramrian som hänför sig till Rysslands invasion i Ukraina. Där ingår bland annat satsningar i försvaret, cybersäkerhet, gränsbevakningen, försörjningsberedskap och utgifter som följd av ökade flyktingströmmar. 

 

Regeringen riktar också ett extra anslag till sametinget för att förstärka dess resurser.