Henriksson: Vi ska sänka skatten på arbete!

21.05.2022 kl. 11:00
Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt linjetal på SFP:s partidag i Åbo att skatten på arbete borde sänkas för att trygga finländarnas köpkraft och för att få fart på ekonomin.
- Det ska alltid löna sig att jobba, flit och arbete ska belönas. Beskattningen ska sporra till arbete och företagande. Frågan är särskilt aktuell just nu då inflationen stiger och kostnaderna i vardagen ökar. Vi behöver trygga finländarnas köpkraft, därför tycker jag att tidpunkten nu är mogen för att sänka skatten på både arbete och pensionsinkomster, sade Henriksson. 

- Mitt och SFP:s budskap inför regeringens budgetförhandlingar i höst är klart. Vi vill inte se skattehöjningar. Vi ska sänka skatten på arbete!

Henriksson lyfte också upp att Finland bör sikta på en sysselsättningsgrad på 80 procent som i de övriga nordiska länderna, men att det kräver målmedvetna åtgärder.

-Behovet av reformer på arbetsmarknaden har inte försvunnit. Vi behöver bättre förutsättningar för lokala avtal och ett mera sporrande arbetslöshetsskydd. Och det är helt klart att vi behöver en betydligt större arbetsrelaterad invandring – nu är det verkligen dags att slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft, sade Henriksson.

Henriksson efterlyste i sitt tal ökade timresurser för undervisning i det andra inhemska språket i årskurserna 7-9 för att stärka kunskaperna i svenska. Hon konstaterade att allt färre väljer att skriva svenska i studentexamen och att SFP vill vända på den utvecklingen.

- Det finns ett tydligt behov av att stärka lärandet i det andra inhemska språket.  Inte minst då vårt samarbete med Sverige ytterligare intensifierats i och med Nato-processen. Jag tror att detta också öppnar nya möjligheter för vårt näringsliv. Behovet att kunna svenska blir inte heller mindre av att också det nordiska försvarssamarbetet nu kommer att fördjupas. Det är uppenbart att det behövs fler veckotimmar svenska i högstadiet. Och det här kommer SFP att driva i regeringen, sade Henriksson.

Henriksson sade också i sitt tal att SFP efter utmärkta resultat i kommunal- och välfärdsområdesvalet nu till följande tar sikte mot valseger i riksdagsvalet 2023 och en plats i Finlands nästa regering.

- Vi ska göra det bästa riksdagsvalsresultatet någonsin mätt i röster och vi ska vinna tilläggsmandat i riksdagen. Idag är vi tio i Svenska riksdagsgruppen. Nu ska vi bli fler, säger Henriksson.

- Också denna valperiod har med all tydlighet visat att SFP behövs i Finlands regering.  Behovet av ett konstruktivt, stabilt och pålitligt regeringsparti minskar inte under nästa valperiod, tvärtom. Med tanke på det världspolitiska läget och utmaningarna efter coronapandemin behöver vårt land nu ansvarstagande och stabilitet. Framför allt behövs det trygghet i vardagen. Därför vill jag som SFP:s partiordförande leda SFP också in i Finlands nästa regering, avslutade Henriksson sitt linjetal på partidagen.