Henriksson: En seger för jämställdheten och landets kvinnor och flickor. Riksdagen har idag godkänt den historiska reformen av sexualbrottslagstiftningen.

27.06.2022 kl. 19:20

Riksdagen har idag i sin andra behandling av sexualbrottslagstiftningens totalreform godkänt regeringens historiska lagförslag. Lagen har utarbetats under justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning och den mest centrala förändringen är att definitionen på våldtäkt ändras så att den utgår från avsaknad av samtycke.

 

- Detta är en glädjens dag. Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen har för mig som justitieminister varit det enskilt största och viktigaste projektet att ro i land under denna regeringsperiod. Sexualbrott hör till de allvarligaste av brott som kränker de mest känsliga delarna av en människas integritet. Därför anser jag det oerhört viktigt att vi genom denna reform nu stärker brottsoffrets ställning och samtidigt ser till att de som gör sig skyldiga till dessa allvarliga brott bestraffas strängare, säger justitieminister och Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Straffen för sexualbrott mot barn skärps betydligt i och med reformen.

-Genom reformen kan vi bättre skydda våra barn från sexualbrott. Kärnan är att ett barn aldrig kan ge samtycke till en sexuell handling med en vuxen, säger Henriksson.

Reformen innehåller flera större förändringar som förbättrar brottsoffrets ställning och innebär en betydande ändring i tankesättet kring sexualbrott. Också i fråga om andra sexualbrott än våldtäkt blir bristen på samtycke central.

– Den sexuella självbestämmanderätten ska vara okränkbar. Efter att lagen trätt i kraft vid årsskiftet kan man göra sig skyldig till sexuella trakasserier också på andra sätt än genom att beröra någon annan. Olovlig spridning av en sexuell bild på någon annan blir också ett straffbart sexualbrott. Dessa och andra nya bestämmelser gör det även lättare att ingripa i sexualbrott på nätet, fortsätter Henriksson.

– Det är många som länge jobbat för att denna reform ska bli verklighet. Jag vill tacka dem alla. Tillsammans har vi nu åstadkommit en reform som kan ses som en seger för jämställdheten och framförallt för alla kvinnor och flickor i vårt land, säger Henriksson.